Εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας Πειραιώς

Εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας Πειραιώς

Ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει μπλοκάρει όλα τα συστήματα της τράπεζας, καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση συναλλαγών. Αδύνατη είναι η πρόσβαση στο ebanking της τράπεζας αλλά και οι συναλλαγές με POS.

Πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφάλειας των συναλλαγών. 

euro2day.gr