Έναρξη του μέτρου μονοδρόμησης Αύρας και Μεσογείων από σήμερα

Έναρξη του μέτρου μονοδρόμησης Αύρας και Μεσογείων από σήμερα

Η προσωρινή μονοδρόμηση των οδών Αύρας (προς νότο) και Μεσογείων (προς βορρά), για να αυξηθεί ο χώρος για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, χωρίς να μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης, τίθεται σε ισχύ από σήμερα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η επιλογή των κατευθύνσεων έγινε για να μην επιβαρυνθεί ο φωτεινός σηματοδότης στη διασταύρωση Αύρας και Κρήτης. Η ισχύς του προσωρινού μέτρου εκτείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Α.Π.