Εργολαβία ηλεκτροφωτισμού σε εξέλιξη από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Εργολαβία ηλεκτροφωτισμού σε εξέλιξη από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Ξεκίνησε η εργολαβία ηλεκτροφωτισμού κόμβων και λοιπών σημείων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα γίνονται παρεμβάσεις αυτή την εβδομάδα στην είσοδο της Κυπαρισσίας (περιοχή Lidl) και στην έξοδο προς Φιλιατρά (περιοχή Γιαννίτσαινας).

Οι βλάβες στις θέσεις αυτές είναι εκτεταμένες, παρουσιάζεται κυρίως καταστροφή της υπόγειας υποδομής του ηλεκτροφωτισμού για μήκος 300 περίπου μέτρων, στην έξοδο προς Φιλιατρά, που οφείλονται σε άστοχες παρεμβάσεις μηχανημάτων έργου, αντιμετωπίζονται δε με τη δημιουργία νέου αγωγού διέλευσης καλωδίων σε ασφαλή θέση.

Στην πλευρά της εισόδου της Κυπαρισσίας, οι όποιες βλάβες προέρχονται κυρίως από άστοχες παρεμβάσεις του παρελθόντος και αντιμετωπίζονται με αντικατάσταση καλωδίωσης, με στόχο την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων και, κατ’ επέκταση, ατυχημάτων.

Την επόμενη εβδομάδα δε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επεμβάσεις στην υποδομή, θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η αποκατάσταση βλαβών στην ανωδομή (φωτιστικά σώματα, καλωδιώσεις κ.λπ.), προκειμένου σύντομα να ηλεκτροδοτηθεί με ασφάλεια η ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, αφού επιθεώρησε τις εργασίες, παρουσία της ομάδας επίβλεψης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λύνουμε οριστικά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης μιας ευρύτερης περιοχής και αναβαθμίζουμε έτσι την οδική ασφάλεια στο εθνικό μας δίκτυο. Είναι προφανές ότι ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα προβλήματα, ο δε τρόπος αποκατάστασης αυτών διασφαλίζει την αποφυγή στο μέλλον της εμφάνισης νέων βλαβών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ αντιμετωπίζουμε μια βλάβη σε μικρό μήκος, στην ουσία αποκαθιστούμε και επιλύουμε θέματα σε μεγάλο μήκος του οδικού μας δικτύου, λόγω της συνέχειας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού».