GreenWaterDrone: Παρουσιάστηκε το παγκοσμίως καινοτόμο έργο άρδευσης καλλιεργειών

GreenWaterDrone: Παρουσιάστηκε το παγκοσμίως καινοτόμο έργο άρδευσης καλλιεργειών

Real time άρδευση με μη επεμβατική μέθοδο στην Τριφυλία
Παρουσίαση με τίτλο «Επιστήμη και τεχνολογία για τη δυναμική άρδευση και εποπτεία καλλιεργειών της Τριφυλίας, χωρίς επέμβαση στον αγρό» με σκοπό την ενημέρωση για το έργο GreenWaterDrone, “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών” πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Κυπαρισσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ!

Το GreenWaterDrone προτείνει ένα καινοτόμο σύστημα, μέτρησης και εφαρμογής του Δείκτη Υδατικής Καταπόνησης (CWSI) για την εστιασμένη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση των αναγκών άρδευσης καλλιεργειών με μεγάλες υδατικές απαιτήσεις.

Το προτεινόμενο σύστημα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εστιασμένης και από μικρή απόσταση μέτρησης θερμοκρασίας των επίγειων συστημάτων υπέρυθρων αισθητήρων, με τις δυνατότητες αποτελεσματικής και κυρίως χαμηλού κόστους κάλυψης μεγάλων εκτάσεων, των δορυφορικών συστημάτων τηλεμετρίας. Βασίζεται στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων πολυκοπτέρων (drones), που φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό για την άμεση μέτρηση της θερμοκρασίας φυλλώματος, με χωρική ακρίβεια που μπορεί να προσαρμοστεί δυναμικά στην πυκνότητα και ετερογένεια της καλλιέργειας και να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, μέσω ασύρματης δικτύωσης για τον προγραμματισμό της άρδευσης και την εποπτεία της καλλιέργειας.

Επιστημονικός συντονιστής είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεισφέρει στις τεχνολογίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, καθώς και τρεις ιδιωτικές εταιρείες. Το έργο υλοποιείται σε επιλεγμένες καλλιέργειες στην Τριφυλία.

Ο καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπεύθυνος Ποιότητας έργου, Παναγιώτης Φιλιππόπουλος, σημείωσε σχετικά: «Συμμετέχουμε στο ερευνητικό πρόγραμμα με το όνομα Green Water Drone, το οποίο έχει σαν αντικείμενο να προτείνει και να αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο μέτρησης της υδατικής υστέρησης σε καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν αρκετό νερό, οπότε εστιάζουμε κυρίως σε κηπευτικά και γι’ αυτό είμαστε εδώ, στην Τριφυλία, γιατί η Τριφυλία είναι κατεξοχήν περιοχή όπου παράγονται τα κηπευτικά, με την προοπτική να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει, εκτός από την καινοτομία του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η υδατική υστέρηση, και μάλιστα αυτό γίνεται δυναμικά, δηλαδή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη στέρηση και να δώσουμε μια κατάλληλη ειδοποίηση, με διάφορους τρόπους και διάφορα μέσα στον παραγωγό, ώστε να επισπεύσει την άρδευση ή αντίστοιχα να αναστείλει την άρδευση μέχρι να φτάσουμε σ’ ένα σημείο που να χρειάζονται πότισμα τα φυτά.

Πέρα από αυτό και στο πλαίσιο πάντα του προγράμματος αναπτύσσουμε κι άλλες δύο υπηρεσίες, εκ των οποίων η μία είναι η επιτήρηση του αγρού ώστε να γίνεται άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση προβλημάτων, είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα είτε από θέματα ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο, όπως και μια τρίτη εφαρμογή που αναπτύσσουμε είναι αυτή την οποία ονομάζουμε κλιμάκωση προγραμματισμού άρδευσης, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματός μας σε μεγάλη περιοχή.

Θα μπορούσε να μας δώσει ικανά δεδομένα ώστε να μπορούμε να τρέξουμε σενάρια για το πώς θα διαμορφώνονταν οι ανάγκες άρδευσης σε μια περιοχή, η οποία πιθανώς στο μέλλον να έχει προβλήματα, άρα να είναι κρίσιμο το θέμα του πώς θα αναπτύξουμε μια στρατηγική άρδευσης».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη: «Το βασικό σημείο στο οποίο διαφέρει το GreenWaterDrone, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή τα οποία υπόσχονται διάφορα πράγματα, όλα κάτω από τον τίτλο “γεωργία ακριβείας”, η δικιά μας η καινοτομία εκτός από τη μεθοδολογία που θα αναπτύξει ο κ. Αλεξανδρής, είναι δικιά του η μεθοδολογία, την έχει αναπτύξει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ότι η μέθοδος που ακολουθούμε είναι μη επεμβατική. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προκειμένου να λειτουργεί το σύστημα και να παράγει τ’ αποτελέσματα απαιτείται μόνο μια αρχική περίοδος βαθμονόμησης και μετά δεν επεμβαίνουμε στον αγρό, δηλαδή με πτήσεις με drone πάνω από το χωράφι μπορούμε, εφόσον το χωράφι έχει βαθμονομηθεί, να κάνουμε τους απαραίτητους υπολογισμούς και να δίνουμε την ανάγκη ή μη ανάγκη άρδευσης χωρίς να διατηρούμε και να συντηρούμε εξοπλισμό μέσα στον αγρό, κάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό ειδικά στην Ελλάδα, όπου αφενός δεν υπάρχει εξοικείωση των παραγωγών με τέτοιους μηχανισμούς μες στα χωράφια τους, αφετέρου τα χωράφια είναι μικρά και οι ποσότητες δε δικαιολογούν την εγκατάσταση εξοπλισμών σε μεγάλη κλίμακα».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και στον Υδατικό Τομέα, επιστημονικός υπεύθυνος έργου, Σταύρος Αλεξανδρής, τόνισε ότι «το πρόγραμμα αυτό είναι καινοτόμο, γιατί συγκεντρώνει κάτι που παγκοσμίως για πρώτη φορά εφαρμόζεται, η μεθοδολογία που έχουμε ακολουθήσει και η πρότασή μας σαν ιδέα. Είναι ότι μπορούμε να κάνουμε real time άρδευση, δηλαδή άμεσα με drone καθώς το καινοτόμο ποιο είναι; Έχουμε φτιάξει μετεωρολογικό σταθμό με όλα τα απαραίτητα, τις παραμέτρους που θέλουμε να συλλέξουμε πάνω από το χωράφι και μπορεί το drone να επισκέπτεται πολλές εκτάσεις συγχρόνως και να μαζεύει δεδομένα από τις καλλιέργειες, ώστε να υπολογίζουμε την υδατική καταπόνηση της καλλιέργειας, αυτό το συντελεστή που λέμε Crop Water Stress Index. Αυτός ο συντελεστής δεν είναι κάτι καινούργιο, γίνεται με υπέρυθρα θερμόμετρα τα οποία παρακολουθούν σε ηλιόλουστες μέρες την καλλιέργεια, εμείς το κάνουμε και συνεχώς, και αφού βαθμονομηθούν όλες οι καλλιέργειες μπορούμε να έχουμε αυτούς τους συντελεστές τους οποίους τους ενσωματώνουμε στο λογισμικό και μπορεί να μας δώσει άμεσα εάν κάποιο χωράφι έχει υδατική καταπόνηση, θέλει πότισμα.

Ουσιαστικά το θέμα είναι ότι δε λέμε ότι θα ποτίσεις τότε και τόσο, αλλά θα λέμε πότε δεν πρέπει να ποτίσεις! Αυτό το σύστημα μπορεί να συνδεθεί και απευθείας με σύστημα δικτύου, ώστε να πληροφορεί και τον αγρότη ή και τα αυτόματα συστήματα ποτίσματος για να ανοίγουν μόνα τους και να ποτίζουν. Έτσι η οικονομία του νερού γίνεται “πότε δεν πρέπει να ποτίσεις και όχι θα ποτίσεις και πόσο θα ποτίσεις”».

Από την πλευρά του ο διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, επισήμανε ότι «το GreenWaterDrone είναι ένα έργο το οποίο γίνεται εδώ και τρία χρόνια στην περιοχή για να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες στην άρδευση των καλλιεργειών και για την ορθολογική χρήση του νερού, ώστε και εν όψει της κλιματικής αλλαγής να μπορέσουμε να δώσουμε ένα νέο μοντέλο άρδευσης».

Του Ηλία Γιαννόπουλου