Η λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Καλαμάτας κατά τη θερινή περίοδο

Η λειτουργία ΚΕΠ Δήμου  Καλαμάτας κατά τη θερινή περίοδο

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων – οδηγιών, που αφορούν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών των ΟΤΑ α’ βαθμού κατά τη θερινή περίοδο έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

1) Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας παραμένει το ίδιο, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.30 έως 15.30, ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από τις 7.30 μέχρι τις 15.00

2) Η εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού διατηρείται ως εξής: Σε όλα τα ΚΕΠ μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης φυσικών ραντεβού είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr). Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης (MyKEPLive) για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή.

3) Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208):

«Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

4) Πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού εξυπηρετούνται μόνο για το γνήσιο της υπογραφής και τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας για την αποφυγή συνωστισμού.

Tags: