Καταφθάνουν τα πρώτα λεφτά για την ανάκαμψη

markatatos

Αυτό αποφάσισαν οι ΥΠΟΙΚ στις 13 Ιουλίου 2021, αναφέρουν τα δελτία Τύπου του συμβουλίου. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στις πρώτες 12 χώρες είναι και η χώρα μας, ώστε να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της Ε.Ε. για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Ας αναμένουμε, λοιπόν, την τόνωση της οικονομίας μας.

Και το ποσόν διόλου ευκαταφρόνητο, αφού πρόκειται για προχρηματοδότηση έως και 13 %.

Τα πρώτα ποσά θα είναι ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ (μέχρι το τέλος του χρόνου η χώρα μας αναμένεται να λάβει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης περίπου 7,5 δισ. ευρώ συνολικά).

Η Ελλάδα δικαιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να λάβει 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισ. ευρώ (9% του ΑΕΠ) αφορούν σε επιχορηγήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ (6%-7% του ΑΕΠ) σε δάνεια.

Το επόμενο βήμα είναι να συνάψουν συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης με την Επιτροπή τα κράτη μέλη και να αρχίσουν να λαμβάνουν κονδύλια για την υλοποίηση των εθνικών τους σχεδίων

Ας μην ξεχνούμε ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια, όχι μόνο για την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19, αλλά και για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, πιο πράσινης και πιο ψηφιακής, καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρώπης για τις επόμενες γενιές της Ε.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 672,5 δισ. ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσω της στήριξης μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων των κρατών μελών. Τα μέτρα που εγκρίνονται στα εθνικά σχέδια επικεντρώνονται σε έξι τομείς πολιτικής («πυλώνες») που περιέχονται στον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Το μόνο σημείο που μας προβληματίζει είναι αν η κυβέρνηση της χώρας θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα εφαρμόσει όσα της έχουν επιτρέψει οι Βρυξέλλες. Εξάλλου, η συνέχιση των εκταμιεύσεων είναι θέμα ουσιαστικής αποδοχής από τις Βρυξέλλες της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ EKOFIN

Το Συμβούλιο (ECOFIN 13-7-21) αναφέρθηκε στα πλήγματα που δέχθηκε η Ε.Ε. και τη σοβαρή οικονομική ύφεση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Τονίζει, βέβαια, ότι παραμένει δύσκολο να εκτιμηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, όπως και οι διαρθρωτικές της επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και πολλές περιφέρειες της Ε.Ε. Οι υπουργοί μίλησαν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τις δυνητικές συναφείς περιφερειακές επιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Στα κριτικά της σημεία αναφέρουμε τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι 12 κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις (Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία) αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαφέρουν ως προς τη φύση και το βαθμό σοβαρότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Και μάλιστα, τονίζεται η υπερβολική ανισορροπία σε τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος).

Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε διαρκώς, για να αποφεύγονται ακόμη και μικρά λάθη διαχείρισης της πανδημίας και να βοηθηθεί η χώρα για ανάταξη.

Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 19 Ιουλίου 2021
Σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αναμένεται να εγκρίνουν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για τη βιολογική παραγωγή. Υπενθυμίζουμε ότι το Σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) προβλέπει τρεις αλληλένδετους άξονες που αντικατοπτρίζουν τη δομή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τις φιλοδοξίες των στόχων βιωσιμότητας της Πράσινης Συμφωνίας:

Άξονας 1: τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Άξονας 2: τόνωση της μετατροπής και ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας

Άξονας 3: οργανικά προϊόντα με παράδειγμα: βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στην περιβαλλοντική αειφορία

Στις πολλές φορές που έχουμε αναφερθεί με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (πρόταση της Κομισιόν του 2020) θα θυμούνται οι αναγνώστες μας ότι ο στόχος είναι τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της Ε.Ε. να χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030.

Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Και υπενθυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, είναι τοποθετημένοι 6 άξονες που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων ως προτεραιότητες, και ως κύριοι στόχοι της στρατηγικής:

•Εξασφάλιση επάρκειας, με προσιτή και θρεπτική τροφή

•Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, επίσης μέσω της ουσιαστικής μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων, αντιμικροβιακών και λιπασμάτων και της αύξησης της βιολογικής γεωργίας

•Προώθηση μιας πλέον βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και υγιεινούς διατροφής

•Μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων

•Καταπολέμηση της απάτης σε τρόφιμα στην αλυσίδα εφοδιασμού

•Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Του Γιώργου Μαρκατάτου