Καθαρισμός και ευπρεπισμός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Μεσσηνίας

Καθαρισμός και ευπρεπισμός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Μεσσηνίας

Εργασίες για τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό αρχαιολογικών χώρων της Μεσσηνίας ανάθεσε  η Εφορεία Αρχαιοτήτων του νομού, ενώ περιλαμβάνονται και εργασίες κοπής, αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εργασίες που αφορούν στην πυροπροστασία των εν λόγω χώρων.

Οι εργασίες
Η δαπάνη είναι ύψους 15.900,76 ευρώ και θα γίνουν εργασίες στους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:

-Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης – Η Αγορά της αρχαίας πόλης: Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και εκθάμνωσης σε σημεία του αρχαιολογικού χώρου πλησίον των μνημείων, των περιφράξεων και των διαδρομών πρόσβασης σε αυτά. Η συνολική έκταση που θα αποψιλωθεί υπολογίζεται στα 6.000 τ.μ. περίπου.

-Αρχαιολογικός χώρος: Αρχαίας Μεσσήνης-οχυρώσεις: Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και εκθάμνωσης των λιθόκτιστων οχυρωματικών τειχών πλάτους 2 μ. περίπου, καθώς και διαμόρφωση δύο ζωνών προστασίας πλάτους 5 μ. η κάθε μία εκατέρωθεν του οχυρωματικού τείχους. Οι εργασίες αποψίλωσης θα εκτείνονται σε κάθε πλευρά του οχυρωματικού τείχους και θα περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ή καταστροφή της αποψιλωμένης βλάστησης. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των μελών του μνημείου κατά τη διάρκεια των εργασιών αποψίλωσης. Η συνολική έκταση της προς αποψίλωση και εκθάμνωσης έκτασης της οχύρωσης στην περιοχή της ανατολικής Λακωνικής πύλης υπολογίζεται σε 5.000 τ.μ. περίπου.

-Αρχαιολογικός χώρος Ανακτόρου Νέστορος: Εργασίες αποψίλωσης και εκθάμνωσης της βλάστησης σε εκτάσεις παράλληλα με την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου, εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να ενισχυθεί μια περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας. Εργασίες αποψίλωσης της βλάστησης πλησίον του χώρου στάθμευσης και των λοιπών δομών εξυπηρέτησης κοινού. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των μελών του μνημείου κατά τη διάρκεια των εργασιών αποψίλωσης. Η συνολική έκταση που θα αποψιλωθεί και θα καθαριστεί υπολογίζεται σε 4.000 τ.μ. περίπου.

-Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μεθώνης: Εργασίες αποψιλώσεων στην εσωτερική και τη δυτική εξωτερική τάφρο του κάστρου, καθώς και μπροστά από την ανατολική πλευρά του προμαχώνα Loredan, όπου υπάρχει έντονη βλάστηση (συνολικής εκτάσεως περίπου 3.500τ.μ).

-Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Κορώνης: Εργασίες αποψιλώσεων σε όλες τις εσωτερικές διαδρομές και στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν Αγίας Σοφίας, που αφορούν σε έκταση 3.500τ.μ. περίπου.

-Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Παλαιού Ναβαρίνου: Εργασίες αποψίλωσης καθ’ όλο το μήκος του μονοπατιού (1 χλμ.) που οδηγεί από τα ριζά του λόφου στην κεντρική νότια πύλη του κάστρου, καθώς και στις εσωτερικές διαδρομές και επί τμημάτων του περιδρόμου των τειχών σε συνολική έκταση 2.000 τ.μ.

-Αρχαιολογικός χώρος Νιόκαστρου Πύλου: Εργασίες αποψιλώσεων σε όλη την έκταση της τάφρου στα νότια του κάστρου (εκτάσεως περίπου 2.500 τ.μ.), καθώς και κατά μήκος του τείχους της Μεγάλης Βέργας στο εσωτερικό του μνημείου (εκτάσεως περίπου 900 τ.μ.).

Της Βίκυς Βετουλάκη