Μέχρι 3 Αυγούστου οι αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

Μέχρι 3 Αυγούστου οι αιτήσεις  για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε προχθές η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ  και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78812/14.07.2021 ΚΥΑ,   Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και Επικρατείας (ΦΕΚ 3116/Β’) η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι: α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία παιδιά/άτομα με αναπηρία σε αντίστοιχες δομές.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)  την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα  Προσχολικής Αγωγής προκειμένου να εγγραφούν  στον παιδικό σταθμό της επιλογής τους.

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στις σχετικές οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600, 544714 – email επικοινωνίας: helpdeskenarmonisi@eetaa.gr ).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτούνται, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf. Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr)  «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Πρόνοιας, στα εξής τηλέφωνα:  2721360647 και 2721360648.