Μεσσηνία: Έργο ανάδειξης του μονοπατιού στο ποτάμι Καρυά

Μεσσηνία: Έργο ανάδειξης του μονοπατιού στο ποτάμι Καρυά

Μια περιοχή φυσικού κάλλους με μικρές φυσικές λίμνες και καταρράκτες

Η ανάδειξη του μονοπατιού του ποταμού Καρυά στο Δήμο Μεσσήνης και ο καθαρισμός της περιοχής είναι ο σκοπός έργου που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί και τις προηγούμενες μέρες υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησής του με τον ανάδοχο εργολάβο. Ο δε χρόνος ολοκλήρωσής του είναι 4 μήνες και πρέπει να παραδοθεί έως τις 13 Νοεμβρίου.

Περιπατητική διαδρομή
Φορέας εκτέλεσης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το έργο έχει τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και ανάδειξης μονοπατιού στην περιοχή ποταμού Καρυά Δήμου Μεσσήνης» και το ποσό που θα διατεθεί είναι 18.699,20 ευρώ.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει σημαντικές θέσεις αρχαιολογικές, πολιτιστικές, τουριστικές, οικολογικές, οι οποίες μέσα από μια προσπάθεια ανάδειξης μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα προσέλκυσης επισκεπτών, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάδειξη μιας περιπατητικής διαδρομής κατά μήκος του ποταμού «Καρυά», στη Δημοτική Ενότητα Βουφράδος Μεσσήνης.

Βασικός σκοπός της παρέμβασης αποτελεί η προστασία, η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Παρεμβάσεις
Η περιοχή που προβλέπεται να αξιοποιηθεί βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του πρώην Δήμου Βουφράδος, ανάμεσα στις Κοινότητες Χατζή, Κουρτακίου και Βλάση.

Με την αξιοποίηση του μονοπατιού, ως ασφαλούς περιπατητικής διαδρομής, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης του κοινού που αναζητά την αναψυχή κοντά στη φύση. Το μονοπάτι εκτείνεται παράλληλα σχεδόν με το ποτάμι, συναντά μικρές φυσικές λίμνες με καταρράκτες, διαθέτει ικανές θέσεις θέας και πυκνή βλάστηση, που μπορούν να προσελκύσουν το κοινό που αναζητά την αναψυχή κοντά στη φύση, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι εργασίες που θα γίνουν έχουν ως σκοπό να προσφέρουν στους επισκέπτες – περιπατητές της περιοχής τις στοιχειώδεις πεζοπορικές διευκολύνσεις, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις αισθητικές εντυπώσεις που είναι δυνατό να αποκομίσουν από τέτοιου είδους φυσικά οικοσυστήματα.

Οι παρεμβάσεις είναι ήπιας μορφής απόλυτα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον, χωρίς να δημιουργούν αρνητικές επιδράσεις

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα γίνουν είναι: Καθαρισμός – μόρφωση καταστρώματος υφιστάμενου μονοπατιού σε μήκος 2.600 μέτρα. Ο καθαρισμός του καταστρώματος του μονοπατιού θα πραγματοποιηθεί σε πλάτους περίπου 1 μέτρου και περιλαμβάνει την απομάκρυνση της βλάστησης, καθώς και την κλάδευση των περιφερειακών δένδρων και θάμνων, εφόσον απαιτηθεί (με ταυτόχρονη απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού).

Της Βίκυς Βετουλάκη