“Πράσινο” για συστηματική αρχαιολογική έρευνα στο Κάστρο Καλαμάτας

“Πράσινο” για συστηματική  αρχαιολογική έρευνα στο Κάστρο Καλαμάτας

Από το τέλος Μαΐου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, είχε προαναγγείλει τις θετικές εξελίξεις για το Κάστρο Καλαμάτας.

Ειδικότερα, είχε αναφέρει: “Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Καλαμάτας συζήτησε σε συνεδρίασή του το θέμα «Έγκριση ή μη τριετούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με τίτλο: Αρχαιολογική Έρευνα Κάστρου Καλαμάτας (2021-2023)».

Η απόφαση ήταν θετική και στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην ακρόπολη του Κάστρου και στη νοτιοανατολική πλευρά, στην περιοχή όπου βρίσκεται το φυλάκιο.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή  Σεπτέμβριο, ενώ υπεύθυνες είναι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Ιωάννα Σπηλιοπούλου και από την Εφορεία Αρχαιοτήτων η διευθύντρια Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά. Να σημειωθεί πως η απόφαση του ΚΑΣ για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματος ήταν ομόφωνη”.

Η απόφαση για τη χορήγηση άδειας έγινε πράξη και από το αρμόδιο Τμήμα του υπουργείου Πολιτισμού. Μεταξύ των όρων για τη χορήγηση της άδειας από το υπουργείο Πολιτισμού είναι και οι εξής:

Οι εργασίες πεδίου να διεξαχθούν κατόπιν έγκαιρης ειδοποίηση της ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς την ακριβή ημερομηνία έναρξης αυτών, και να μην υπερβαίνουν τις οκτώ εβδομάδες.

Να κατατεθεί πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο συμβαλλόμενων φορέων πριν από την έναρξη της έρευνας, το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τις προβλεπόμενες εργασίες και θα ρυθμίζει όλα τα επιμέρους θέματα σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της έρευνας, τους συμμετέχοντες, την κατάθεση, μελέτη και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας κ.λπ.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, να κατατεθεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κατάλογος των ονομάτων των συμμετεχόντων φοιτητών στην έρευνα, καθώς και τα ονόματα και οι ειδικότητες τυχόν ανεξάρτητων ερευνητών.

Τα ευρήματα να μεταφέρονται με ευθύνη των υπευθύνων του προγράμματος στους αποθηκευτικούς χώρους, όπως αυτοί δηλώνονται στο αίτημα, έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ως προς τις διαδικασίες καταγραφής, μελέτης, συντήρησης και τακτοποίησής τους.

Ενδεχόμενες στερεωτικές επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ και με την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Σε περίπτωση διεξαγωγής δειγματοληψιών και αρχαιομετρικών αναλύσεων υλικού, να κατατεθεί σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και να τηρηθούν τα αναφερόμενα από τη σχετική εγκύκλιο.

Μετά το πέρας των εργασιών της ερευνητικής περιόδου 2021 να κατατεθεί στη Δ.Π.Κ.Α και στη Δ.Β.Μ.Α. αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων όλων των εργασιών πεδίου, συνοδευόμενη από σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Α.Π.