Προχωρά η μονοδρόμηση Αύρας – Μεσογείων

Προχωρά η μονοδρόμηση Αύρας – Μεσογείων

Σε εφαρμογή απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εντός της ερχομένης εβδομάδας θα τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με δελτίου Τύπου από το Δήμο Καλαμάτας, οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η προσωρινή μονοδρόμηση των οδών Αύρας (προς νότο) και Μεσογείων (προς βορρά), για να αυξηθεί ο χώρος για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, χωρίς να μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης,

Η επιλογή των κατευθύνσεων έγινε για να μην επιβαρυνθεί ο φωτεινός σηματοδότης στη διασταύρωση Αύρας και Κρήτης. Η υλοποίηση θα γίνει από τα συνεργεία του Δήμου με τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης.

Επίσης, θα «κρυφτούν» προσωρινά οι σχετικές αντίθετες ρυθμίσεις στο φωτεινό σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Κρήτης και Αύρας και θα αποχρωματιστεί η διπλή διαχωριστική σήμανση στο τμήμα της οδού Αύρας που θα μονοδρομηθεί.

Η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, τις αμέσως επόμενες ημέρες, για την ακριβή ημέρα έναρξη ισχύος των προσωρινών μέτρων, αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας.