Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την παρακολούθηση του δάκου από τις ΔΑΟΚ

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την παρακολούθηση του δάκου από τις ΔΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε και διατίθεται ελεύθερα σε όλες τις ενδιαφερόμενες ΔΑΟΚ ή Συνεταιρισμούς η πλατφόρμα www.esie.gr, για την ηλεκτρονική καταγραφή, αυτόματη ενημέρωση, στατιστική επεξεργασία και γραφική απεικόνιση των στοιχείων τα οποία συλλέγονται από τις δακοπαγίδες για την παρακολούθηση του πληθυσμού των δάκων.

Η δημιουργία της πλατφόρμας, όπως επισημαίνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), αποσκοπεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της δακοκτονίας η οποία παρουσιάζει πολύ σοβαρά, χρονίζοντα δομικά προβλήματα, αφού δεν έχει εκσυγχρονιστεί επί δεκαετίες.

Η χρήση της προφέρεται δωρεάν σε όλες τις ΔΑΟΚ ή Συνεταιρισμούς οι οποίοι θα εκδηλώσουν στην ΕΔΟΕ το ενδιαφέρον τους.

Κάθε ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, θα μπορεί αμέσως να χειρίζεται τα στοιχεία των παγίδων της περιοχής της, μέσα από τα τρία επίπεδα χειριστών που έχουν προβλεφθεί (παγιδοθέτης, επόπτης, προϊστάμενος), ενώ για την εγγραφή στην πλατφόρμα απαιτείται μόνο το email του χρήστη.

Η μόνη απαίτηση για τη χρήση της πλατφόρμας είναι οι παγιδοθέτες να διαθέτουν τηλέφωνα με σύνδεση σε 3G ή 4G δίκτυο για την καταγραφή των συντεταγμένων των παγίδων κατά τις επισκέψεις τους.

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία της πλατφόρμας έγιναν έπειτα από πολύμηνες προεργασίες οι οποίες ξεκίνησαν ύστερα από πρωτοβουλία και με τη συμμετοχή του κ. Βασίλη Φραντζολά και υλοποιήθηκαν – ολοκληρώθηκαν από την εταιρεία πληροφορικής με την οποία συνεργάζεται η ΕΔΟΕ, υπό την τεχνική επίβλεψη του στελέχους Πληροφορικής, Παναγιώτη Καραγιάννη.

Για το σχεδιασμό της πλατφόρμας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να είναι πολύ απλή στη χρήση της, χωρίς να απαιτεί ειδική εκπαίδευση των ατόμων που θα τη διαχειρίζονται.

«Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για το ελαιόλαδο, καθώς επιτρέπει για πρώτη φορά την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων από τις δακοπαγίδες κάθε περιοχής (τομέα, νομού κ.λπ)» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΔΟΕ, Μανώλης Γιαννούλης.

Οι ΔΑΟΚ ή οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, θα παραλάβουν γραπτά όλες τις απαραίτητες οδηγίες.