Σύσκεψη για την πορεία κατασκευής αγωγού ύδρευσης για τις ανάγκες τριών Δήμων

Σύσκεψη για την πορεία  κατασκευής αγωγού ύδρευσης για τις ανάγκες τριών Δήμων

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες υπό το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο με αντικείμενο την πορεία εκτέλεσης του σπουδαίου έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις Πηγές Πηδήματος σε Καλαμάτα και Μεσσήνη».

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Αναστάσιος Αγγελής, εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχει, δόθηκε ενημέρωση για την πορεία του έργου, καθώς και για τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Στην πρόταση, που συνοδεύεται από ογκώδη πλήρη μελέτη, σημειώνεται ότι «οι υπάρχοντες κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού από την Τοπική Κοινότητα Πηδήματος προς Καλαμάτα και Μεσσήνη (Φ600 και Φ300) είναι πεπαλαιωμένοι (χρονολογούνται από το 1938) και ανεπαρκούς διατομής για τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης.

Ιδιαίτερα ο αγωγός διατομής Φ600 διέρχεται από ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα οι διαρροές να μη γίνονται έγκαιρα αντιληπτές και οι επισκευές να είναι δύσκολες, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση στους αγωγούς.

Ακόμη, λόγω ιδιαίτερης ανάπτυξης των περιοχών υδροδότησης οι ανάγκες για κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού έχουν μεγαλώσει. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, προχώρησε στην υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς Νερού από τις πηγές της Τοπικής Κοινότητας  Πηδήματος μέχρι Την Καλαμάτα- Μεσσήνη».

Η παρέμβαση προβλέπει την αντικατάσταση των υπαρχόντων αγωγών διατομής Φ600 και Φ300 από την Τοπική Κοινότητα Πηδήματος έως Καλαμάτα με νέο αγωγό διατομής Φ800 και του αγωγού διατομής Φ300 από την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος με νέο αγωγό διατομής Φ400.

Ο νέος κεντρικός αγωγός διατομής Φ800 από την Τοπική Κοινότητα Πηδήματος έως την Καλαμάτα έχει σχεδιαστεί για μεταφορά νερού για 150.000 κατοίκους, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Δυτικής Μάνης (από Αβία έως Τραχήλα).