Ύψιστη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή η μεταφόρτωση απορριμμάτων

Ύψιστη προτεραιότητα  για τη Δημοτική Αρχή  η μεταφόρτωση απορριμμάτων

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Καλαμάτας η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού τύπου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμάτας-Μεσσήνης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων βάσει ΠΕΣΔΑ».

Σύμφωνα με το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία 3 εργοστασίων, 3 ΧΥΤΥ και 2 κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Η ανάγκη, όμως, έδειξε ότι απαιτείται κι ένα δίκτυο μικρότερων ΣΜΑ, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των Δήμων, το οποίο θα κατασκευασθεί από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Για το Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ΣΜΑ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και του Δήμου Μεσσήνης.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έπειτα από σχετική έρευνα του ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, για χώρο που να πληροί τα κριτήρια του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, και της ισχύουσας νομοθεσίας, κρίθηκε ως καταλληλότερη έκταση τμήμα οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας το οποίο βρίσκεται πλησίον του Βιολογικού Καλαμάτας.

Το εν λόγω γήπεδο κρίθηκε κατάλληλο γιατί πληροί μια σειρά από τεχνικά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, με τα κυριότερα των οποίων να είναι τα εξής:

Βρίσκεται εντός ΓΠΣ Καλαμάτας, η συγκεκριμένη ζώνη είναι η μόνη στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα στο εγκεκριμένο ΓΠΣ πως επιτρέπεται η κατασκευή ΣΜΑ. Αποτελείται από επίπεδη έκταση μηδενικού υψομέτρου, στην οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υλοποίησή της, και περιλαμβάνει ράμπες και κλειστό κτίριο μεταφόρτωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χωροθέτηση του ΣΜΑ εκτός της ακτίνας των 13 Km από τον αεροδιάδρομο θα οδηγούσε σε ακύρωση της λειτουργικότητάς του, καθώς μια τέτοια ακτίνα σχεδόν αγγίζει τα όρια της μονάδας επεξεργασίας στην Καλλιρρόη, ακυρώνοντας την οποιαδήποτε ωφελιμότητα της διαδικασίας μεταφόρτωσης.

Με αυτό τον τρόπο όμως, με κλειστό σταθμό, με συγκεκριμένο υψόμετρο, έχουν δοθεί όλες οι ανάλογες εγκρίσεις (ΥΠΑ, ΓΕΑ).

Αποτελεί έκταση με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό και δασικό χαρακτήρα, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη αδειοδότηση του ΣΜΑ.

Υπάρχει οδικό δίκτυο καλής ποιότητας έως αυτό και άμεση πρόσβαση στα απαιτούμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ρεύμα).

Ο δήμαρχος τόνισε, επίσης, ότι η κατασκευή του έργου θεωρείται υψίστης σημασίας,  καθώς η λειτουργία του θα βελτιώσει τις συνθήκες καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισής τους.

Ο ΣΜΑ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή βρόχινων νερών για άρδευση και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων αλλά και την αξιοποίηση της δυνατότητας αντιστάθμισης του κόστους ενέργειας μέσω της εφαρμογής του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering).

Εξαιρετικά ικανοποιητική κρίνεται η πορεία της ΣΔΙΤ
Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, είχε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του έργου της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική, ενώ ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των υφιστάμενων, δηλωμένων και μη, ΧΑΔΑ, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια προτίθεται να αναλάβει τη σχετική μελέτη.

Το θέμα θα τεθεί και εγγράφως προς το υπουργείο με τις οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται στο πλαίσιο σύσκεψης που προγραμματίζεται το επόμενο χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μετ’ επιτάσεως, εξάλλου, ο περιφερειάρχης έθεσε στο γ.γ. του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το θέμα της μονάδας ζωοτροφών που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στο Αθήναιο.

Ο Π. Νίκας ενημέρωσε τον Μ. Γραφάκο ότι κατά της σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχει ήδη προσφυγή από την Περιφέρεια -την οποία ο περιφερειάρχης ενεχείρισε και στον Μ. Γραφάκο-, ενώ επανέλαβε το αίτημα να μην προχωρήσει η διαδικασία εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας, καθώς, όπως τόνισε, “υπάρχει συσσώρευση οχλουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Αθήναιου”.

Επισήμανε περαιτέρω ο περιφερειάρχης ότι η Περιφέρεια δεν αποδέχεται τη διαδικασία που επέλεξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία -αν και γνώριζε το πρόβλημα που η εν λόγω μονάδα είχε δημιουργήσει στην Ηλεία- ενέκρινε την κατασκευή στο Αθήναιο της μονάδας ζωοτροφών, χωρίς γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και χωρίς εισήγηση από το ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), το οποίο δεν κλήθηκε να συνεδριάσει.

Καταλήγοντας, ο κ. Νίκας ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αποφασισμένη να προσφύγει ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.