Χάνει η Μεσσηνία


Με την ανακοίνωση χθες των Βάσεων για τις πανεπιστημιακές σχολές, ξεκίνησε και η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που όπως αποδείχθηκε, στοίχισε αρκετές θέσεις στις σχολές της Μεσσηνίας. Έτσι, οι φοιτητές που θα έρθουν θα είναι λιγότεροι.

Για παράδειγμα, στη Σχολή Φιλολογίας από 181 που ήταν πέρυσι, φέτος πέρασαν 56, στη δε Σχολή Ιστορίας – Αρχαιολογίας από 143, πέρασαν 68.

Αυτό θα έχει σίγουρα αντίκτυπο και στην οικονομία της Μεσσηνίας, σε όλους τους τομείς, με πρώτο αυτό της ενοικίασης διαμερισμάτων.

Β.Β.