ΔΕΥΑ Τριφυλίας: 1,9 εκ. ευρώ το χρέος οικιών & επιχειρήσεων

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: 1,9 εκ. ευρώ το χρέος οικιών & επιχειρήσεων

«Απαράδεκτη εικόνα παρουσιάζει εισπρακτικά η ΔΕΥΑΤ!» σημειώνεται εισαγωγικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο η Επιχείρηση και υπογράφει ο πρόεδρός της, Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, στην οποία τονίζεται ότι το χρέος συμπολιτών, από οικίες και επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 1,9 εκ. ευρώ περίπου και από σήμερα οι καταναλωτές παρακαλούνται να ρυθμίσουν οφειλές τους, αλλιώς θα προχωρήσει σε διακοπή παροχής ύδρευσης χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.

Στην ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, Χαράλαμπου Αυρηλιώνη, αναγράφεται επί λέξει: «Απαράδεκτη εικόνα παρουσιάζει εισπρακτικά η ΔΕΥΑΤ! Κάποιοι συμπολίτες μας θέλουν επάρκεια νερού χωρίς όμως να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα το χρέος τους επί σειρά ετών, είτε πρόκειται για οικίες είτε για επιχειρήσεις, να ανέρχεται σε 1.900.000 ευρώ περίπου στο σύνολό του.

Η ΔΕΥΑΤ πολλές φορές έχει ενημερώσει τους οφειλέτες της για τα χρέη τους και αυτοί αδιαφορούν και δεν ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα τη σώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών. Παρακαλούνται, για μια ακόμα φορά, οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν μεγάλους ανεξόφλητους λογαριασμούς όπως από Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 προσέλθουν στην υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σε αντίθετη περίπτωση και μη μπορώντας να αγνοήσουμε τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ, θα προχωρήσουμε στη διακοπή της παροχής τους χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και για την επανασύνδεσή τους θα πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό οφειλής τους. Στο σημείο αυτό να σας κάνω γνωστό ότι η ΔΕΥΑΤ κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο κατάφερε να υδροδοτήσει ομαλά την Τριφυλία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, πράγμα που είχε να συμβεί επί σειρά ετών και αυτό οφείλεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού της.

Ως επιχείρηση η ΔΕΥΑΤ τα τελευταία χρόνια έχει προβεί στην αντικατάσταση διαφόρων αντλητικών συγκροτημάτων, σωληνώσεων, μηχανολογικών μερών κ.ά. και υπολείπονται πολλά έργα ώστε να υπάρξει ποσοτική επάρκεια του νερού που καταναλώνουμε.

Τα έργα γίνονται για όλους τους πολίτες του Δήμου Τριφυλίας και οφείλουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα για το καλό όλων μας!». Αξίζει να τονισθεί ότι στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 της ΔΕΥΑΤ οι απαιτήσεις από δημότες (υπόλοιπο ανείσπρακτων οφειλών) ανέρχονταν σε 1.650.000 ευρώ.

Στον προϋπολογισμό χρήσης 2021 οι απαιτήσεις από δημότες (υπόλοιπο ανείσπρακτων οφειλών) ανέρχονταν σε 2.100.000 ευρώ. Στην ανακοίνωση του προέδρου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας αναγράφεται ότι το χρέος από κατοικίες και επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1.900.000 ευρώ. Είναι εύκολο ο κ. πρόεδρος να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις πληρωμές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως και 28 Αυγούστου (σ.σ. ημερομηνία που εξέδωσε την ανακοίνωση); Είναι εύκολο να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις οφειλές, πόσες είναι για κατοικίες και πόσες για επιχειρήσεις και δη βιώσιμες και πότε αυτές έγιναν ληξιπρόθεσμες; Για πόσες έχει γίνει διακανονισμός εξόφλησης με ρύθμιση και για πόσες όχι; Πόσοι είναι οι μεγαλοοφειλέτες και πόσοι μικροί οφειλέτες με διαπιστωμένη αδυναμία εξόφλησης; Από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του 2021 σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις και ποια λήψη μέτρων προέβη για την είσπραξη λογαριασμών από μεγαλοοφειλέτες; Μήπως είναι εύκολο, επίσης, ο κ. πρόεδρος να δώσει στη δημοσιότητα και πόσες είναι οι οφειλές της ΔΕΥΑ Τριφυλίας προς τρίτους; Στον προϋπολογισμό 2020 τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν 335.237,80 ευρώ, στον προϋπολογισμό 2021 τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν 204.173,14 ευρώ. Πόσα ήταν τα χρηματικά διαθέσιμα την 28η Αυγούστου που εκδόθηκε η ανακοίνωση του κ. Αυρηλιώνη;

Τέλος, ποια είναι τα βεβαιωμένα έσοδα του 2020 και ποια τα εισπραχθέντα;».

Του Ηλία Γιαννόπουλου