Επιδότηση έως και 70%, για Τουρισμό και Εστίαση

Επιδότηση έως και 70%, για Τουρισμό και Εστίαση

«Τρέχει» και «Καλαματιανό ΕΣΠΑ» μέχρι 3/9, αλλά αναμένεται παράτασή του

«Τρέχει» ένα ακόμα «τοπικό» πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», μια ακόμα πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της Περιοχής Παρέμβασης της ΒΑΑ (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Καλαμάτας».

Λήγει 3/9/2021, αλλά αναμένεται μικρή τουλάχιστον παράταση τις επόμενες ημέρες, καθώς είχε γίνει λανθασμένος προσδιορισμός στην προκήρυξη της Παραλιακής Ζώνης, που διορθώθηκε πρόσφατα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως Περιοχή Παρέμβασης του προγράμματος έχει οριστεί το Ιστορικό Κέντρο και η Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας.

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

Παραλιακή Ζώνη: «Δεκέλι (Ταβέρνα «Νέο Λιμανάκι»-Ξενοδοχείο «Elysian»), Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι «Κόμβο Φωτεινή», «Φιλοξένια», Ναυαρίνου, Ακτογραμμή).

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός από 10.000 έως 50.000 ευρώ και επιδότηση 60%

Β. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός από 10.000 έως 60.000 ευρώ και επιδότηση 70%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ (έως 65%)

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (έως 80%)

2.1. Μηχανήματα – εξοπλισμός

2.2. Μεταφορικά Μέσα (25% επί του συνολικού Π/Υ και έως 15.000 ευρώ)

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (έως 40%)

3.1. Λογισμικό (10% επί του συνολικού Π/Υ του έργου και έως 5.000 ευρώ)

3.2. Ιστοσελίδα (έως 2.500 ευρώ)

3.3. E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας – έως 4.000 ευρώ)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (30% και έως 5.000 ευρώ/πιστοποιητικό)

5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (10% και έως 5.000 ευρώ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (έως 10%)

6.1. Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (έως 1.000 ευρώ)

6.2. Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού (έως 5.000 ευρώ)

6.3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500 ευρώ)

7. ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έως 40%)

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 10% και έως 5.000 ευρώ)

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος