“Μοιράζονται οι Ευρωπαίοι ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης;”

markatatos

Βασικοί πολιτικοί παράγοντες και στελέχη των οργάνων της ΕΕ ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο ζωηρά για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης  Βέβαια, δεν έχουν καταφέρει και πολλά πράγματα σχετικά με το θέμα «πώς να μπει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης στην  ηλεκτρονικού τύπου πλατφόρμα, ώστε να δώσει εκεί την προσωπική κατάθεσή του, για το πώς θα ήθελε  να μετατραπεί η δική του γειτονιά στο μέλλον. Σημαντικό θέμα, που πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να πάρει τις πραγματικές διαστάσεις του. Θα δούμε στο σημείωμα αυτό ποιες είναι οι προοπτικές που διαγράφονται. Όμως αξίζει να τονίσουμε εξ αρχής τον έντονο προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα κυρίως από την παράνομη μετανάστευση που προωθεί ως εργαλείο, πλέον η γειτονική χώρα, η οποία δε γνωρίζει φραγμούς λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής της  ΕΕ έναντι της χώρας αυτής και του μόνιμου αλληθωρισμού ορισμένων ισχυρών κρατών μελών της Ένωσης αυτής.

Οι αναφορές μας στο θέμα έχουν ένα στόχο: Πώς να πεισθούν οι αναγνώστες μας να μπουν στη σχετική πλατφόρμα που αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, και εκεί να εκθέσουν την άποψή τους ή τις απόψεις τους για ένα ή περισσότερα θέματα. Αυτό, σύμφωνα με τους διοργανωτές, γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς θα δώσει μια καινούρια ώθηση στα πράγματα και το τρένο που λέγεται ΕΕ θα πάει μπροστά. Μάλιστα η σχετική προτροπή λέει επί λέξει τα εξής «Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης καλεί όλους τους πολίτες να υποβάλουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Kάντε τη φωνή σας να ακουστεί.»

Οι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή για να θέσουν την προβληματική τους και περιφερειακά ζητήματα θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Το τονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι θα είναι αργά να εκφράζουμε «παράπονα» εκ των υστέρων, αν δεν είμαστε σε θέση να εκφραστούμε επί της αρχής.

Για το λόγο αυτό θα θέσω μια κατηγορία θεμάτων από τις πολλές που πρέπει να ενδιαφέρουν το μέσο Έλληνα πολίτη, ως πολίτη της ΕΕ. Πρόκειται για το θέμα της μετανάστευσης. Στη σχετική ενότητα  πρόκειται για τη διαχείριση της μετανάστευσης με σύστημα προβλέψιμο, ισορροπημένο και αξιόπιστο. Το θέμα της μετανάστευσης απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύγχρονο σύστημα μετανάστευσης και ασύλου, διαχείριση των συνόρων, συνεργασία με τις χώρες εταίρους και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σημαίνει επίσης προστασία όσων δραπετεύουν από βίαιες καταστάσεις και ένταξη των νεοφερμένων στην κοινωνία μας.

Ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει εύκολα ότι τα λόγια αυτά δεν προξενούν καμιά δυσχέρεια  στα ζητήματα της μετανάστευσης. Στην ουσία όμως γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, άλυτα, και δημιουργούν περίεργες καταστάσεις και συνειρμούς για αδόκητες εξελίξεις στο εγγύς ή το απώτερο μέλλον.

Και πάλι, αναφερόμενοι στη σχετική ενότητα διαπιστώνουμε ότι 4 είναι τα θέματα στα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προτάσεις:

1.            Άσυλο και μετανάστευση: Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, το οποίο θα συνδυάζει αλληλεγγύη και υπευθυνότητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπιφέρουν οι μεταναστευτικές ροές για την ΕΕ; Ειδικότερα, για τη δράση αυτή η ΕΕ σκοπεύει να αναλάβει δράση σχετική με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Πεδίον λαμπρό για όσους έχουν και μπορούν να αρθρώσουν λόγο! Λογικά φορείς και άτομα πρέπει να δείξουν το ελληνικό ενδιαφέρον.

2.            Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων: Πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο αποτελεσματική τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χώρο Σένγκεν; Ειδικότερα, για τη δράση αυτή η ΕΕ σκοπεύει να αναλάβει δράση σχετική με τη Διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Και εδώ φορείς και άτομα μπορούν να αρθρώσουν σοβαρές κουβέντες.

3.            Εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας: Πώς θα πρέπει η ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες χώρες ώστε να διασφαλίζεται ομαλή διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και, ιδίως, η επιστροφή και η επανένταξη όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ; Ειδικότερα, για τη δράση αυτή η ΕΕ σκοπεύει να αναλάβει δράση σχετική με την εμβάθυνση των διεθνών εταιρικών σχέσεων για τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιστροφή και την επανένταξη.

4.            Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη: Πώς μπορούν οι μετανάστες να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στις κοινωνίες μας και πώς μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει για την επιτυχή ένταξή τους; Ειδικότερα, για τη δράση αυτή η ΕΕ σκοπεύει να αναλάβει δράση σχετική με τη βέλτιστη αξιοποίηση των νόμιμων οδών προς την Ευρώπη και στήριξη της ένταξης για κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς. Εδώ είναι τα αγκάθια και τα ψέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, που έχουν στοιβάξει στη χώρα μας δεκάδες χιλιάδες ψυχές, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την τύχη τους, αλλά μόνο να καταδικάζουν τη χώρα μας για δήθεν απρέπειες προς τους άτυχους αυτούς ανθρώπους.

Βέβαια, το θέμα που θίξαμε στο σημείωμά μας αυτό είναι θέμα που θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη εξετάσει και να του δώσει την ανάλογη σημασία για την ανάληψη δράσεων που θα στόχευαν ακριβώς τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Για να μη βρεθεί στη δυσχερή θέση να πει αργότερα ότι δεν το ήξερε, γιατί θα πάρει τη γνωστή απάντηση: Δεν ήξερες, δε ρώταγες?

Του Γιώργου Μαρκατάτου