Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ανεμβολίαστοι γιατροί σε μονήρεις ειδικότητες

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ανεμβολίαστοι γιατροί σε μονήρεις ειδικότητες

Διαχειρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, προοδευτική αύξηση εμβολιασμών

Διαχειρίσιμη είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση που διαμορφώνεται με το ανεμβολίαστο προσωπικό στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας από την αναστολή εργασίας που θα τεθεί την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι οι ανεμβολίαστοι γιατροί σε μονήρεις ειδικότητες. Ενθαρρυντικό δε είναι το γεγονός ότι αυτές τις μέρες προοδευτικά αυξάνει ο εμβολιασμός και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου θα έχουν εμβολιαστεί ακόμη περισσότεροι από το προσωπικό.

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό το προσωπικό του νοσοκομείου, όλων των ειδικοτήτων, έχει ήδη εμβολιαστεί. Στο νοσηλευτικό προσωπικό περί το 12% είναι ανεμβολίαστο, αλλά τείνει να μειωθεί καθώς σημειώνεται προοδευτικός εμβολιασμός μέρα με τη μέρα.

Από το ιατρικό προσωπικό τέσσερις είναι ανεμβολίαστοι, σε μονήρεις ειδικότητες, που πρόκειται να τεθούν σε αναστολή εργασίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μετακινήσεις ιατρών από την Καλαμάτα, αφού ελλείψει των ειδικοτήτων αυτών δε θα καλύπτεται το νοσοκομείο.

Στο λοιπό προσωπικό το ποσοστό των ανεμβολίαστων είναι γύρω στο 20%, αλλά χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η κατάσταση, με την αναστολή εργασίας ανεμβολίαστων από 1η Σεπτέμβρη είναι διαχειρίσιμη στο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και δε θα ανακύψουν δυσχέρειες σε υπηρεσίες και λειτουργία, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού θα είναι λιγότερες από όσες ήταν κατά τη διάρκεια του “lockdown” με τις άδειες ειδικού σκοπού.

Σε κάθε περίπτωση μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου είναι κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον εμβολιασμό περισσοτέρων από το προσωπικό συνολικά.

Του Ηλία Γιαννόπουλου