Οι πυρκαγιές στη Μεσσηνία ζωντανά από το δορυφόρο

Οι πυρκαγιές στη Μεσσηνία ζωντανά από το δορυφόρο

Το zoom.earth δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των φλεγόμενων περιοχών σε ζωντανό σχεδόν χρόνο, σημαντικό επίσης είναι ότι φαίνεται και η κατεύθυνση των ανέμων.

Δείτε τα μέτωπα της Μεσσηνίας μέσα από το δορυφόρο  εδώ