Παρατείνεται η απαγόρευση μετακίνησης σε δάση, Natura και άλση

Παρατείνεται η απαγόρευση μετακίνησης  σε δάση, Natura και άλση

Παρατείνεται για μια εβδομάδα ακόμη, έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00, η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ετέθη σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών, για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4.

Οι απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνουν:

Κατοικημένες περιοχές, θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ποτάμια και λιμναία συστήματα και τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

Δεν καταλαμβάνουν επίσης όσους μετακινούνται εντός του εθνικού οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της απαγόρευσης, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι Δασικές Υπηρεσίες και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.