Προχωρά η υλοποίηση του ΣΜΑ στην ευρύτερη περιοχή Ασπροχώματος

Προχωρά η υλοποίηση του ΣΜΑ στην ευρύτερη περιοχή Ασπροχώματος

Αναμένοντας τις αντιδράσεις από τους κατοίκους της Δυτικής Παραλίας και της ευρύτερης περιοχής του Ασπροχώματος, υπογράφηκε πρόσφατα η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή κλειστού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης στο Ασπρόχωμα, δίπλα από το Βιολογικό Καθαρισμό.

Τη σύμβαση υπογράφουν ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρώην δήμαρχος Σπάρτης, Σταύρος Αργειτάκος.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης θα εξυπηρετεί τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης και εκεί θα οδηγούνται περισσότεροι από 32.000 τόνοι σκουπιδιών ετησίως, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της ΤΕΡΝΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του μόνιμου, κλειστού τύπου, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμάτας – Μεσσήνης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφόρτωσης των απορριμμάτων των ομώνυμων Δήμων. Στο ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης θα οδηγείται το 75% των απορριμμάτων των δύο Δήμων, που μεταφράζεται σε 32.276 τόνους ετησίως.

Η ημερήσια δυναμικότητα του ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης θα είναι κατά συνέπεια 92 τόνοι ανά ημέρα, σε επταήμερη εβδομαδιαία λειτουργία. Τα απορρίμματα θα οδηγούνται εν συνεχεία σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ του έργου ΣΔΙΤ).

Αντικείμενο του Έργου είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η κατασκευή όλων των έργων και υποδομών που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης.

Ο Κλειστού Τύπου ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης χωροθετείται σε ευρύτερη έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας. Στο εν λόγω οικόπεδο προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών για την πλήρη λειτουργία του ΣΜΑ (καθώς και η κατασκευή μελλοντικά Πράσινου Σημείου).

Το οικόπεδο βρίσκεται νοτιοδυτικά του ρέματος Τζιρόρεμα, νοτιοανατολικά του Δημοτικού Γηπέδου Ασπροχώματος, βόρεια της παραλίας και σε απόσταση περίπου 1.100 μ. από αυτήν και ανατολικά υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), στη θέση «Βάλτος».

Το συνολικό εμβαδό του γηπέδου ανέρχεται σε 8.144,24 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων οι υποδομές του ΣΜΑ καταλαμβάνουν έκταση 5.568,11 τετραγωνικά μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της κατασκευής του ΣΜΑ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.940.000 ευρώ. Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την έναρξη της κατασκευής του και θα λειτουργεί για διάστημα 28 ετών από την παραλαβή του.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά: i. Τα έργα διαμόρφωσης του γηπέδου. ii. Τα βασικά έργα του ΣΜΑ (πλατώματα, γεφυροπλάστιγγες, οικίσκοι φύλαξης, χώροι αποθήκευσης άδειων απορριμματοκιβωτίων υποδοχής με ενσωματωμένο συμπιεστή – Press Containers, κτλ.). iii. Τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ (στεγανές σηπτικές δεξαμενές, δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης – ομβρίων, αντικεραυνική προστασία, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εσωτερική οδοποιία, κτλ.). iv. Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου.

Η κατασκευή του έργου θεωρείται υψίστης σημασίας για την περιοχή, καθώς η λειτουργία του θα βελτιώσει τις συνθήκες καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισής τους.

Ο ΣΜΑ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή βρόχινων νερών για άρδευση αλλά και την αξιοποίηση της δυνατότητας αντιστάθμισης του κόστους ενέργειας μέσω της εφαρμογής του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering).
Α.Π.