Συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας

Συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας

Τη μέχρι σήμερα εποικοδομητική συνεργασία και από κοινού προσπάθεια του Δήμου Μεσσήνης και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, έρχεται να επισφραγίσει η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ του Δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Αθανασόπουλου, ως εκπροσώπου του Δήμου και της προέδρου του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω» Κατερίνας Πεζώνη, ως εκπροσώπου του ΦΟΚ, παρουσία της προϊσταμένης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Μαρίας Παπαθανασοπούλου και μελών του Φιλοζωικού Ομίλου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι τριετούς διάρκειας και έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων που ήδη υλοποιεί ο Δήμος Μεσσήνης, εργασίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων, θα μπορούν να εκτελούνται πλέον και από τον Φιλοζωικό.

Το μνημόνιο συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παράλληλα δε με  ευαισθησία ως προς τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά και της προστασίας των δημοτών καθώς και της δημόσιας υγείας. Σ’ αυτό καταμερίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών, ενώ αναφέρεται πως την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης έχει η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία  έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας έχει ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια και τώρα με συμβάσεις τις οποίες  πραγματοποιεί ο Δήμος Μεσσήνης κάνοντας εργασίες περισυλλογής, στείρωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επανένταξης ή υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

Ενδεικτικά, από τις αρχές του 2021 έχουν καταγραφεί  πάνω από 100 περιστατικά που αφορούν τα αδέσποτα,  τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί από το Δήμο αλλά και από τη μεγάλη  προσπάθεια των εθελοντών του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας. Ενθαρρυντικό είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των υιοθεσιών, ως αποτέλεσμα μεγάλης εθελοντικής προσπάθειας.