Αιτήσεις ζημιάς από πυρόπληκτους – Τι γίνεται χωρίς δήλωση καλλιέργειας

Αιτήσεις ζημιάς από πυρόπληκτους – Τι γίνεται χωρίς δήλωση καλλιέργειας

Έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 υποβάλλονται οι αιτήσεις για χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν ζημιές σε αγροτεμάχια που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, από 27/7/2021 έως και 13/8/2021, στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Agrotypos.gr.

Όπως επισημαίνει στον ΑγροΤύπο εκπρόσωπος από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Τρίπολης, οι ζημιές αφορούν στο πάγιο, τις εγκαταστάσεις και το φυτικό κεφάλαιο.

Κάθε κάτοχος που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από πυρκαγιά, υποβάλλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο μια αίτηση για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεών του, στον ίδιο Δήμο που ανήκει το αργοτεμάχιο που έπαθε τη ζημιά.

Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ίδιου παραγωγού και σε άλλον Δήμο, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη νέα αίτηση (στο Δήμο που ανήκουν).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον ανταποκριτή του Οργανισμού, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ, στο όνομα του κατόχου του αγροτεμαχίου.

Να σημειωθεί ότι ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της υπογραφεί από τον αιτούντα και πρωτοκολληθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑγροΤύπου, ανέφερε ότι όσοι παραγωγοί δεν έχουν κάνει δήλωση καλλιέργειας το 2021 μπορούν να την κάνουν χειρόγραφη στον ανταποκριτή.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εκτιμήσεις ζημιάς στο ζωικό κεφάλαιο από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ.