Αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μεσογείων και Αύρας

Αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μεσογείων και Αύρας

Επισημαίνεται, από το Δήμο Καλαμάτας, στους οδηγούς οχημάτων και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου ότι από σήμερα στις οδούς Μεσογείων και Αύρας (μεταξύ Κρήτης και Ναυαρίνου) θα υπάρχει κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδοί είχαν προσωρινά μονοδρομηθεί μέχρι τις 30/9/2021 με την 35/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και προς όφελος της οδικής ασφάλειας.