Αναπροσαρμόζεται η λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας

Αναπροσαρμόζεται η λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας

Ανακοινώνεται από το Δήμο Καλαμάτας ότι από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου  αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση, ως εξής:

Α. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού ΚΕΠ

1. Όσον αφορά στο ΚΕΠ Καλαμάτας θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, ήτοι: Από Δευτέρα έως Παρασκευή εξυπηρέτηση κοινού από 8.00 έως 19.30. Σάββατο εξυπηρέτηση κοινού από 8.00 έως 13.30.

2. Όσον αφορά στα ΚΕΠ Βέργας, Άριος, Θουρίας, Αρφαρών θα λειτουργούν με πρωινό ωράριο  και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 7.30 έως 15.30.

Β. Εξυπηρέτηση κοινού

1. Χωρίς ραντεβού: Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Η είσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ.

Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του προϊσταμένου, θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος.

2. Με ραντεβού: Διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr):

Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.15 έως 19.15. Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωινό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.45 έως 14.30

3. Με τηλεδιάσκεψη: Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive), για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή:

Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.15 έως 14.30. Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωινό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.45 έως 14.30. Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Tags: