Διαγωνισμοί για συλλογή ελαιοκάρπου από αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας

Διαγωνισμοί για συλλογή ελαιοκάρπου από αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου σε αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας θα διενεργηθούν από το υπουργείο Πολιτισμού.

Αφορούν, δε, στην ελαιοκομική περίοδο 2021-2023 και τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς Αρχαίας Μεσσήνης, Ανακτόρου Νέστορος, Περιστεριάς, Άνθειας, Στρεφίου, Διοδίων, Καρποφόρας και Ίκλαινας.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για κάθε αρχαιολογικό χώρο χωριστά και ενώπιον των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που θα οριστεί για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου.

Διαγωνισμος

Κριτήριο κατακύρωσης των διαγωνισμών θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό, επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το ΦΠΑ), για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου.

Στο διαγωνισμό δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιοι υπάλληλοι εν ενεργεία, καθώς και οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, για τον αρχαιολογικό χώρο προτίμησής τους ή για τις ομάδες των αρχαιολογικών χώρων της Εφορείας, την πλειοδοτική τους προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως το ποσό.

Ο πλειοδότης που θα ανακηρυχθεί για κάθε αρχαιολογικό χώρο οφείλει, κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού πενήντα ευρώ.

Το σύνολο της αξίας του παραχθέντος ελαιολάδου θα βεβαιώνεται από σχετικό προσκομιζόμενο ζυγολόγιο του ελαιοτριβείου επιλογής του πλειοδότη και θα υπολογιστεί βάσει της ισχύουσας τιμής ελαιολάδου ανά κιλό για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2021–2022 ή 2022-2023.

Εργασίες

Το χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την προσφορά του κάθε πλειοδότη θα κατατεθεί σε λογαριασμό τράπεζας υπέρ του νέου “Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων”.

Οι δε εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα περιλαμβάνουν: α) την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, β) το απαιτούμενο κλάδεμα των ελαιόδεντρων, γ) την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος από τον αρχαιολογικό χώρο δ) την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, ε) τη λίπανση και την περιποίηση των ελαιόδενδρων.

Όλες οι εργασίες θα εποπτεύονται από φύλακες των αρχαιολογικών χώρων.

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου σε αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας θα διενεργηθούν από το υπουργείο Πολιτισμού.

Αφορούν, δε, στην ελαιοκομική περίοδο 2021-2023 και τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς Αρχαίας Μεσσήνης, Ανακτόρου Νέστορος, Περιστεριάς, Άνθειας, Στρεφίου, Διοδίων, Καρποφόρας και Ίκλαινας.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για κάθε αρχαιολογικό χώρο χωριστά και ενώπιον των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που θα οριστεί για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου.

Διαγωνισμοί

Κριτήριο κατακύρωσης των διαγωνισμών θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό, επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το ΦΠΑ), για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου.

Στο διαγωνισμό δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιοι υπάλληλοι εν ενεργεία, καθώς και οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, για τον αρχαιολογικό χώρο προτίμησής τους ή για τις ομάδες των αρχαιολογικών χώρων της Εφορείας, την πλειοδοτική τους προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως το ποσό.

Ο πλειοδότης που θα ανακηρυχθεί για κάθε αρχαιολογικό χώρο οφείλει, κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού πενήντα ευρώ.

Το σύνολο της αξίας του παραχθέντος ελαιολάδου θα βεβαιώνεται από σχετικό προσκομιζόμενο ζυγολόγιο του ελαιοτριβείου επιλογής του πλειοδότη και θα υπολογιστεί βάσει της ισχύουσας τιμής ελαιολάδου ανά κιλό για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2021–2022 ή 2022-2023.

Εργασίες

Το χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την προσφορά του κάθε πλειοδότη θα κατατεθεί σε λογαριασμό τράπεζας υπέρ του νέου “Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων”.

Οι δε εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα περιλαμβάνουν: α) την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, β) το απαιτούμενο κλάδεμα των ελαιόδεντρων, γ) την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος από τον αρχαιολογικό χώρο δ) την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, ε) τη λίπανση και την περιποίηση των ελαιόδενδρων.

Όλες οι εργασίες θα εποπτεύονται από φύλακες των αρχαιολογικών χώρων.


Της Βίκυς Βετουλάκη