Διαβεβαιώσεις από “Κτηριακές Υποδομές” για έργα στο Δήμο Καλαμάτας

Διαβεβαιώσεις από “Κτηριακές Υποδομές” για έργα στο Δήμο Καλαμάτας

Εποικοδομητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η προχθεσινή επίσκεψη του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου στην Αθήνα. Ιδιαίτερα οι συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους των “Κτηριακών Υποδομών”, αφού εισέπραξε θετική ανταπόκριση τόσο για το έργο κλιματισμού στην “Τέντα” (σ.σ. πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες) όσο και για μέρος των απαραίτητων παρεμβάσεων στο πρώην Πολυκλαδικό. Επίσης, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το έργο του Νηπιαγωγείου στη Ράχη θα προχωρήσει άμεσα, ενώ δρομολογούνται παρεμβάσεις και για κατασκευές νέων.

Υπενθυμίζουμε ότι η “Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.” είναι μια πρωτοπόρος κατασκευαστική δημόσια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Η δε δημιουργία της απαντά στην ανάγκη υλοποίησης δημόσιων κτηριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον τόσο στους κλάδους της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης και της προστασίας του πολίτη όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα ανακύψει ανάγκη.

Το έργο της εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει κάθε υλοποιούμενο έργο συμβουλεύεται και συνεργάζεται με τα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Δικαιοσύνης, ή με οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή είναι σχετική.
Α.Π.