Δήλωση συμμετοχής επιχειρήσεων στην έκθεση ANUGA 2021

Δήλωση συμμετοχής επιχειρήσεων στην έκθεση ANUGA 2021

Μετά μια μακρά περίοδο παύσης της εκθεσιακής δραστηριότητας παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει στην ANUGA 2021, μία από τις μεγαλύτερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας (9-13 Οκτωβρίου 2021).

Σκοπός της Περιφέρειας, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα και παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους μπορούν να συμμετάσχουν στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποστέλλοντας απάντηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr ή στο info@mcci.gr, έως και σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (70%) του συνολικού κόστους συμμετοχής για την καλύτερη δυνατή οργάνωσή της (ενοικίαση, λειτουργικές δαπάνες, κατασκευή και σχεδίαση του ομαδικού περιπτέρου κ.λπ.). Το δε υπόλοιπο (30%), το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων, θα επιβαρύνει τους εκθέτες. Επιπλέον, το κόστος του αναβαθμισμένου πακέτου καταχώρησης καταλόγου (Marketing Package: 1.230 ευρώ πλέον ΦΠΑ), το οποίο είναι υποχρεωτικό, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.