Δημοπρατείται η βελτίωση του δρόμου Πλατάνια- πέτρινη γέφυρα Νέδα

Δημοπρατείται η βελτίωση του δρόμου Πλατάνια- πέτρινη γέφυρα Νέδα

Προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση της βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια- πέτρινη γέφυρα Νέδα Μεσσηνίας» με προϋπολογισμό 360.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 25η Οκτωβρίου,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 5 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σχετική προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε προχθές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Τριφυλίας.