Εργασίες σε Ελληνικό Οιχαλίας και Ρωμαϊκή Οικία στη θέση «Δεσύλλας»

Εργασίες σε Ελληνικό Οιχαλίας και Ρωμαϊκή Οικία στη θέση «Δεσύλλας»

Εργασίες για την αποκατάσταση πυρόπληκτων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στην απόφαση προβλέπονται εργασίες σε δύο μνημεία της Μεσσηνίας, στην Ακρόπολη Ελληνικού στην Οιχαλία και σε Ρωμαϊκή Οικία στη θέση «Δεσύλλας».

Επίσης, με άλλη απόφαση της υπουργού εγκρίνεται η διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στο λιμάνι του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Εργασίες σε αρχαιολογικά μνημεία
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού είναι:

Ακρόπολη του Ελληνικού

-Ανασκαφική διερεύνηση και στρωματογραφικές τομές στην οχύρωση της ακρόπολης

-Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.

Ρωμαϊκή Οικία στη θέση «Δεσύλλας»

-Προμήθεια απαραίτητων εργαλείων και συναφών αναλώσιμων υλικών

-Προμήθεια υλικών συντήρησης και αποθήκευσης των ευρημάτων

-Αναβάθμιση λογισμικού για πρόσθετες αναλύσεις που αφορούν στην αποτίμηση της στατικής επάρκειας και στη διερεύνηση των θεμελίων της ρωμαϊκής έπαυλης και των λοιπών μνημείων

-Πετρογραφική ανάλυση των ψηφιδωτών και ανάλυση για τη διακρίβωση των μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων των ψηφιδωτών της ρωμαϊκής έπαυλης

-Επίγεια σάρωση τόσο των κατά χώρα διατηρούμενων ψηφιδωτών όσο και των

ψηφιδωτών της ρωμαϊκής έπαυλης που έχουν αποσπασθεί και μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

-Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.

Για τις εργασίες και στα δύο μνημεία η απόφαση προβλέπει την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού.

Λιμάνι Πύλου
Επίσης, εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στο λιμάνι του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση ζημιών παράκτιας ζώνης και λιμένων Δήμου Πύλου – Νέστορος από τη θεομηνία της 29ης/9/2018». Οι εργασίες θα γίνουν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής:

-Τη συνεχή παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα μέτωπα εκσκαφών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων

-Τη διενέργεια ανασκαφικών εργασιών σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων και την εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου προστασίας τους.

-Την εκτέλεση σωστικών έργων άμεσης προστασίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταφορά των αρχαιολογικών ευρημάτων σε άλλη θέση, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στη θέση εύρεσης τους.

-Τη μεταφορά και εναπόθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων σε ειδικούς χώρους που θα υποδειχθούν από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Για την εκτέλεση του έργου θα απασχοληθεί ένας καταδυόμενος αρχαιολόγος και ένας ειδικευμένος καταδυόμενος εργατοτεχνίτης.

Της Βίκυς Βετουλάκη