Καλαμάτα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 4 μηνών για ανάπλαση δρόμων και πεζοδρόμων

Καλαμάτα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 4 μηνών για ανάπλαση δρόμων και πεζοδρόμων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν στο κέντρο της Καλαμάτας από τον Οκτώβριο μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου του 2022 για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λπ.) και αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου».

Για 4 μήνες
Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν είναι οι εξής:

1. Φάση Α΄ (από 1η Οκτωβρίου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021):

-Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στις οδούς Πολυβίου και Καπετάν Κρόμπα

-Απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις Νέδοντος – Πολυβίου και Νέδοντος -Καπετάν Κρόμπα

-Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στις οδούς Σφακτηρίας και Αναπλιώτη

-Απαγόρευση στάθμευσης στη διασταύρωση Σταδίου και Σφακτηρίας.

2. Φάση B΄ (από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022):

-Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη

-Απαγόρευση στάθμευσης στο χώρο έμπροσθεν του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

-Απαγόρευση στάθμευσης στη διασταύρωση Αναγνωσταρά και Κολοκοτρώνη

-Απαγόρευση στάθμευσης στη διασταύρωση Σταδίου και Αγίου Νικολάου.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς.

Η δε ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Β.Β.