Καθαρισμοί τάφρων και διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου

Καθαρισμοί τάφρων και  διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου

Τους καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων και διωρύγων στο δίκτυο του ΓΟΕΒ Παμίσου συνεχίζει με τα μηχανήματα που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, με χρήση του εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB έχει υλοποιήσει καθαρισμό αποστραγγιστικής τάφρου στη Σπερχογεία και καθαρισμό της ορθογωνικής τάφρου, ανατολικά του Παμίσου, από τη γέφυρα και με κατεύθυνση νότια έως τη θάλασσα. Επίσης, έγινε καθαρισμός της διώρυγας 4Δ στη Μικρομάνη και τμήμα της ορθογωνικής τάφρου, μήκους 200 μέτρων, στο ύψος σύνδεσής της με τον ποταμό Άρι.

Παράλληλα, με την περιστρεφόμενη τσάπα έχουν γίνει παρεμβάσεις απομάκρυνσης των υλικών καθαρισμού αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Αρφαρών. Επιπλέον έχει γίνει ο καθαρισμός του καναλιού που παροχετεύει το νερό του Παμίσου στο αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εργολαβία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων «Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Ειδικότερα, η εργολαβία έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις στη διώρυγα 3Δ με εργασίες επισκευής τμημάτων σκυροδέματος, καθώς και στην ορθογωνική τάφρο για μήκος 2 περίπου χλμ., με εργασίες καθαρισμού.

Όσον αφορά στον καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων, έχουν υλοποιηθεί εργασίες στην περιοχή της Μακαρίας, στη Σπερχογεία και στην Πιπερίτσα. Παράλληλα, γίνονται εργασίες στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ και ειδικότερα από τη θέση πόρτες έως τη θάλασσα και από Λυγδού έως διώρυγα 6Δ (θέση διασταύρωση προς Μακαρία), με κυριότερες εργασίες την απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών και τη διαμόρφωση του οδοστρώματος για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τέλος, έχει δοθεί εντολή άμεσα για καθαρισμούς στη τάφρο Λυγδού, από το αεροδρόμιο μέχρι το τέλος της τάφρου, ενώ ακολουθούν καθαρισμοί στις τάφρους Μουτελάκη και Κασκούτη.