Μεσσηνία: Προβλέπονται 7.690 θέσεις για εποχική εργασία και 3.640 για εξαρτημένη εργασία τη διετία 2021- 2022

Μεσσηνία: Προβλέπονται 7.690 θέσεις για εποχική εργασία και 3.640 για εξαρτημένη εργασία τη διετία 2021- 2022

Το μείζον θέμα των εργατών γης για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία της Μεσσηνίας έθεσε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του νομού, Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Σε απάντησή του ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, ενημέρωσε ότι οι διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στον τομέα της αγροτικής οικονομίας προβλέπονται με ειδικό νόμο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

Η σχετική ΚΥΑ εκδίδεται με βάση τις ανάγκες για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με διαβούλευση μεταξύ των Περιφερειών και των εργοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παράγοντες όπως το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, Ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης, οι δε πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισέρχονται στη χώρα για μόνιμη (άρθρο 12) ή εποχική (άρθρο 13) εργασία στην αγροτική οικονομία.

Σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται με την εν λόγω ΚΥΑ δεν καλυφθούν με τις διαδικασίες των άρθρων αυτών, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 13Α).

Βάσει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διάταξης καθορίσθηκε για τη διετία 2021 – 2022 ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη ή εποχική εργασία ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας κατανεμήθηκαν 7.690 θέσεις εργατών γης για εποχική εργασία και 3.640 θέσεις εργατών γης για εξαρτημένη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αρμοδιότητα για υποβολή αιτήματος νέων αναγκών, απρόβλεπτων κατά το στάδιο της διαδικασίας έκδοσης της παραπάνω ΚΥΑ, ανήκει στις Περιφέρειες της χώρας.