Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί μελέτες μέσω του αντιπλημμυρικού του “Μορέα”

Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί μελέτες μέσω  του αντιπλημμυρικού του “Μορέα”

Πρόταση για φράγμα στην Αρτεμισία με σκοπό τον εμπλουτισμό των αποθεμάτων νερού

Ενημέρωση σχετικά με το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο και τις προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας, σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης των μελετών που εκπονούνται με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, δόθηκε χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Αντωνόπουλο, ο οποίος έχει εκπονήσει την προμελέτη για ένα υδραυλικό έργο που ο Δήμος διεκδικεί ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση των μελετών, προκειμένου εν συνεχεία να ακολουθήσει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Μελέτες που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, ανάντη και κατάντη του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης – Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένου του Περιμετρικού.

Ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι ήδη ο Δήμος κινείται σχετικά, ενώ εντός της επόμενης εβδομάδας θα αποσταλεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις του Δήμου, μελέτες και παρεμβάσεις και θα ζητηθεί υποστήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προτεινόμενη προμελέτη που έχει εκπονήσει ο Μ. Αντωνόπουλος,  ένα υδραυλικό έργο κατασκευής ταμιευτήρα εμπλουτισμού άρδευσης και ύδρευσης που αναφέρεται στην ευρύτερη και την εγγύτερη περιοχή κατασκευής του υδραυλικού έργου – φράγματος της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Δήμος θα προτείνει μία μελέτη που θα αφορά στο λεγόμενο μικρό περιμετρικό, προκειμένου να κατέβει το αντιπλημμυρικό της Παναγίτσας, μία μελέτη βόρεια του Νέδοντα για να μπορέσει να γίνει οριοθέτηση του ποταμού για την ανάπτυξη της εκεί ζώνης, καθώς και μία μελέτη για ενδεχόμενο σκέπασμα του Νέδοντα από το βόρειο υφιστάμενο πάρκινγκ έως την εκβολή του Καραμπογιά ή τη στατική ενίσχυση του βόρειου πάρκινγκ.

Ακολούθως ο κ. Αντωνόπουλος παρουσίασε περιληπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του υδραυλικού έργου – φράγματος στην Τ.Κ. Αρτεμισίας,  καθώς και βασικά στοιχεία της ευρύτερης και εγγύτερης περιοχής κατασκευής του.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, αυτή αναφέρεται στην ευρύτερη και την εγγύτερη περιοχή κατασκευής του υδραυλικού έργου – φράγματος της Τοπικής  Κοινότητας Αρτεμισίας. Ο προκαταρτικός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση και την τεκμηρίωση μελετητικά περιλαμβάνει αναγνωριστικά στοιχεία και παραμέτρους που απαιτούνται από υδραυλικής αλλά και γεωλογικής κυρίως άποψης (α΄ φάση μελέτης), ύστερα από αίτημα του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, κατόπιν σχετικής συζήτησης με μελετητές, εκπροσώπους παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του ΜΟΡΕΑ στο νέο αυτοκινητόδρομο.

Μεταξύ των άλλων, προτάθηκε στη σχετική σύσκεψη ένα συμπληρωματικό έργο τεχνητού εμπλουτισμού, για να καλύψει το έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα των λεκανών απορροής που ήδη βρίσκονται στο «κόκκινο», σύμφωνα με τα τελευταία σχέδια λεκανών απορροής της ευρύτερης περιοχής, και ταυτόχρονα να έχει κι άλλα οφέλη στην ανάπτυξη των ορεινών διαμερισμάτων του Δήμου. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο φράγμα, αφενός, θα αντιμετωπίσει και θα εξισορροπήσει τις επιπτώσεις από την εκτροπή των υδάτων πέντε τουλάχιστον υδατορεμάτων απευθείας στον τελικό αποδέκτη που είναι ο Νέδοντας και, αφετέρου, θα λύσει ζητήματα άρδευσης, ύδρευσης, ανάσχεσης της πλημμυρικής παροχής, πυρόσβεσης, αλλά και θα δώσει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης με δραστηριότητες αναψυχής στις ορεινές κοινότητες του Δήμου.

Ο Δήμος, αλλά κυρίως η ευρύτερη περιοχή μελέτης, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνει υπολεκάνη απορροής του ποταμού Νέδοντα που καλύπτει την ορεινή ζώνη του πρώην Δήμου Αλαγονίας. H θέση ανάπτυξης του έργου δεν είναι σε ζώνη Natura, η οποία είναι σε μικρή απόσταση ανάντη της παλαιάς ΕΟ Καλαμάτας – Σπάρτης. Η εκτιμώμενη ετήσια απόληψη ύδατος νερού από τον ταμιευτήρα αναμένεται να είναι της τάξης των 1.000.000 με 1.300.000 m3