Οκτώ προσλήψεις από τη ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Λάδωνα

Οκτώ προσλήψεις από τη ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Λάδωνα

Σε νέες προσλήψεις εργαζομένων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προχωρά η ΔΕΗ. Ήδη εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη που περιλαμβάνει ειδικότητες και θέσεις σε όλη τη χώρα για 169 προσλήψεις.

Για την Περιφέρειά μας προβλέπονται 8 θέσεις στη Μονάδα της Μεγαλόπολης και στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα Αρκαδίας.

Οι προσλήψεις αφορούν ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, λογιστές, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και άλλες ειδικότητες.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της

Οι προσλήψεις, όπως σημειώνεται στην απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΗ, εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού, που υλοποιεί, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου, ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των αποδεκτών τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της γίνεται μηχανογραφικά.

Οι θέσεις για την περιφέρεια

Οι θέσεις που προβλέπει η προκήρυξη της ΔΕΗ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 8 και αφορούν τις μονάδες στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν οι εξής θέσεις:

-Ένας διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα

-Ένας διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για τη μονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης

-Ένας διπλωματούχος χημικός μηχανικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για τη μονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης

-Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τη μονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

-Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα.

-Ένας πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τη μονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

-Ένας ηλεκτροτεχνικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα.

-Ένας μηχανοτεχνικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα.