Ποιος κοροϊδεύει; ΔΕΗ ή ΕΛΤΑ;

Ποιος κοροϊδεύει; ΔΕΗ ή ΕΛΤΑ;

Πόσες φορές, και από αυτές τις στήλες, έχουν γραφεί σχόλια παραπόνων καταναλωτών της ΔΕΗ για τους… «άφαντους» λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος, ούτε που θυμάμαι πια…

Παρά ταύτα, ούτε τα αυτιά ούτε τα μάτια της ΔΕΗ ίδρωσαν, ούτε βέβαια των ΕΛΤΑ!

Χθες έλαβα δύο φακέλους με λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο μεν ένας είχε σφραγίδα «παραδόθηκε στα ΕΛΤΑ 13/5/2021!», ο δε δεύτερος «παραδόθηκε στα ΕΛΤΑ 14/7/2021»!

Ο δεύτερος εμπεριείχε και έντυπο σημείωμα της ΔΕΗ για τα δικαιώματά της!

Με εξωφρενικές χρεώσεις.

Οι φάκελοι, δε, είχαν ένα σλόγκαν που έγραφε: Ένα με το μέλλον dei.gr.

Αν αυτό ευελπιστεί η ΔΕΗ να είναι το μέλλον της, αντί να αναζητά αγοραστές ας κατεβάσει ρολά!
Ω.