Πτήσεις εσωτερικού: Με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό κατά περίπτωση οι επιβάτες άνω των 4 ετών

Πτήσεις εσωτερικού: Με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό κατά περίπτωση οι επιβάτες άνω των 4 ετών

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν από χθες και στις πτήσεις εσωτερικού, με αλλαγή στο όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες όσον αφορά στην υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self test για επιβίβαση. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία για πτήσεις εσωτερικού προς όλους τους προορισμούς της χώρας, η διαφορά είναι ότι οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε self test ορίζονται από την ηλικία 4 έως 11 ετών (αντί 5 έως 11 ετών που ήταν στην προηγούμενη οδηγία).

Νέες οδηγίες
Η νέα οδηγία για τα αεροπορικά ταξίδια  πτήσεων εσωτερικού στην Ελλάδα  προβλέπει τα ακόλουθα.

Οι επιβάτες από 12 ετών και άνω προς όλους τους προορισμούς της χώρας οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ) είναι επίσης αποδεκτό. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων

-Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες έπειτα από αυτόν

-Οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού που δεν έχουν εμβολιαστεί για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις αεροπορικές μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν από το κράτος και πραγματοποιείται έως 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Αλλοδαποί
Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό μπορούν να προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση νόσησης ή το αρνητικό τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά το χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που επιβάτης δε φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση.
Β.Β.