Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Πρώτη δια ζώσης διακρατική συνάντηση στην Καλαμάτα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Πρώτη δια ζώσης διακρατική συνάντηση στην Καλαμάτα

Η πρώτη δια ζώσης διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος KA2 με θέμα SILVER HERITage, Project number: 2020-1-PL01-KA204-081736, όπου συμμετέχει και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα σε αίθουσα του ΦΑΟΣ.

Συντονίστρια χώρα είναι η Πολωνία, σε συνεργασία με Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία  και Ελλάδα.

Σύμφωνα δε με το πρόγραμμα έγινε μια σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού οργανισμού των εταίρων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, μια σύντομη αναδρομή στη διατροφική και μαγειρική κουλτούρα κάθε χώρας και στις διατροφικές συνήθειες και παραδόσεις. Ακολούθησε η παρουσίαση του εργαστηρίου με θέμα «μαγειρικά γεγονότα της χώρας μου», όπου έγινε αναφορά στα βασικά γεύματα και τις ώρες που γίνονται σε κάθε χώρα, στο ρόλο του φύλου στη διατροφή, την επίδραση της μετανάστευσης στην κουζίνα της κάθε χώρας, τη θρησκεία και τη διατροφή.

Έγινε ακόμη ψηφοφορία για το μότο του προγράμματος, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και καθορισμός των δράσεων μέχρι την επόμενη συνάντηση.

Στις δε 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Tags: