Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων από τους πλειστηριασμούς

Συνεχίζεται η αποχή των  δικηγόρων από τους πλειστηριασμούς

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται, βάσει της εισήγησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην τελευταία της συνεδρίαση στα τέλη Αυγούστου, αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την παράταση της αποχής των δικηγόρων- μελών τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών.

Ο λόγος, όπως εξηγεί στην απόφασή της η Ολομέλεια, είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

Αποχή
Το θέμα απασχόλησε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, που συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, εγκρίνοντας την απόφαση της  Ολομέλειας.

Έτσι και οι δικηγόροι της Καλαμάτας αποφάσισαν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου:

-Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης κατά την οποία η τράπεζα ή η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020

-Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ) κατά τα ανωτέρω.

Η αποχή των δικηγόρων από τους πλειστηριασμούς έχει ξεκινήσει από τις 9 Ιουνίου.

Της Βίκυς Βετουλάκη