ΤΕΕ Πελοποννήσου: Ζητά αναβολή προανάρτησης Κτηματολογίου στο Δήμο Οιχαλίας

ΤΕΕ Πελοποννήσου: Ζητά αναβολή προανάρτησης  Κτηματολογίου στο Δήμο Οιχαλίας

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με επιστολή της προέδρου του προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Τηλεπικοινωνιών & Κτηματολογίου Θεόδωρο Λιβάνιο και το γενικό διευθυντή του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ”, Στέφανο Κοτσώλη, ζητά αναβολή της προανάρτησης του Κτηματολογίου στο Δήμο Οιχαλίας, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον ανάδοχο να διορθώσει την κτηματολογική βάση με τα όρια που αποτυπώνονται στα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, Χαρίκλεια Τσιώλη, αναφέρει: «Αξιότιμοι κύριοι, κατόπιν και προηγούμενης επιστολής που αφορούσε στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, επανερχόμαστε και σας ενημερώνομε ότι και κατά το στάδιο της προανάρτησης της περιοχής του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας έχουν παρουσιαστεί μεγάλα προβλήματα αστοχίας στα όρια των γεωτεμαχίων που δηλώθηκαν.

Οι πολίτες είχαν υποβάλει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα με επίγειες μετρήσεις συντεταγμένων ΕΓΣΑ, πληρώνοντας και το ανάλογο κόστος, εμπιστευόμενοι την ανακοίνωση της 1ης/2/2019 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία “ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο τοπογραφικό) που διαθέτει συντεταμένες ΕΓΣΑ”. 

Δυστυχώς, τα τοπογραφικά διαγράμματα που υποβλήθηκαν από τους πολίτες δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία και έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη δημιουργηθούν στην περιοχή προβλήματα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών (μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.) και να μην ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος διορθώσεων με το ανάλογο βέβαια οικονομικό κόστος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητά την αναβολή της προανάρτησης του Κτηματολογίου στην Οιχαλία, για να δοθεί χρόνος στον ανάδοχο να διορθώσει την κτηματολογική βάση με τα όρια που αποτυπώνονται στα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προανάρτηση».

Του Ηλία Γιαννόπουλου