Τουριστικό αγκυροβόλιο το λιμάνι Καρδαμύλης

Τουριστικό αγκυροβόλιο το λιμάνι Καρδαμύλης

Η ΜΟΜΚΑ του ΓΕΕΘΑ, ή αλλιώς η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που συστάθηκε μόλις το 2016, αναλαμβάνει πλέον την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του λιμανιού της Καρδαμύλης στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

Μάλιστα, για την προώθηση των διαδικασιών πραγματοποιήθηκε προχθές στο Λιμενικό Ταμείο σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν υποστράτηγος από το ΓΕΕΘΑ και ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας.

Προγραμματική σύμβαση
Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Δυτικής Μάνης, η σύσκεψη διεξήχθη στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου για την αναβάθμιση του λιμανιού της Καρδαμύλης, ενώ καθορίστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες του κάθε εμπλεκομένου φορέα.

Όπως αποφασίσθηκε, η ΜΟΜΚΑ ανέλαβε την εκπόνηση του γενικού σχεδίου διάταξης του λιμένα. Το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας ανέλαβε την υλοποίηση της εξομοίωσης της ζώνης λιμένος και ο Δήμος Δυτικής Μάνης το κόστος των εξειδικευμένων προκαταρτικών μελετών.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη μετείχαν ο διευθυντής της ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ υποστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας Νίκος Αλεξανδρόπουλος και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δυτικής Μάνης, Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας.

Στην ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Δήμος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το ΥΠΕΘΑ και ιδιαίτερα το διευθυντή της ΜΟΜΚΑ/ΓΕΕΘΑ για τη θετική ανταπόκριση και την άμεση ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών, προκειμένου έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια το πρόβλημα του λιμένος της Καρδαμύλης να οδηγείται προς λύση.

Θα γίνει τουριστικό αγκυροβόλιο
Όπως εξήγησε μιλώντας στο «Θ» ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας, η προοπτική είναι το λιμάνι της Καρδαμύλης να αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε τουριστικό αγκυροβόλιο. Υπενθύμισε ότι παλαιότερα είχε υποβληθεί μελέτη προς έγκριση στο ΚΑΣ, για να προχωρήσουν εργασίες, αλλά απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι όλοι οι προστατευτικοί βραχίονες που προβλέπονταν να κατασκευασθούν ήταν μεγάλοι και επηρέαζαν αρνητικά την αισθητική του χώρου.

«Ήρθαμε, λοιπόν, σε συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Τρίτη, παρουσία του υποστρατήγου της ΜΟΜΚΑ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Λιμενικό Ταμείο για να δούμε τα βήματα που θα ακολουθήσουμε και να φτιάξουμε, επιτέλους, το λιμάνι. Θα γίνει νέα μελέτη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα προχωρήσουμε βήμα βήμα για να λάβουμε όλες τις εγκρίσεις», τόνισε ο κ. Γιαννημάρας.

Τι είναι η ΜΟΜΚΑ
Σύμφωνα με το νόμο του 2016 που συστάθηκε, η ΜΟΜΚΑ περιγράφεται ως εξής:

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

-Για το σκοπό αυτό συνιστάται νέα υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τον τίτλο “Μονάδα Μελετών και Κατασκευών” (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία εκπροσωπεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων, ως φορέας εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του έργου.

-Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Της Βίκυς Βετουλάκη