Αιμοδοσία και αλληλεγγύη

Αιμοδοσία και αλληλεγγύη

Ολοκληρώθηκε, χθες, με επιτυχία, η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας.

Από το Κέντρο Κοινότητας εκφράζονται ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν και βοήθησαν στην επιτυχία αυτής της δράσης που έχει κοινωνικό πρόσημο, καθώς και τους υπεύθυνους αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο είναι το ζητούμενο στην εποχή μας και όσοι συμμετείχαν στην παραπάνω δράση αξίζουν πολλών επαίνων.
Α.Π.