Δ.Σ. Τριφυλίας: Δια ζώσης συνεδριάσεις ζητά η αντιπολίτευση

Δ.Σ. Τριφυλίας: Δια ζώσης συνεδριάσεις ζητά η αντιπολίτευση

Επιστροφή στην κανονικότητα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με δια ζώσης συνεδριάσεις ζητά η αντιπολίτευση. Στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το απόγευμα της Δευτέρας έθεσε το θέμα των δια ζώσης συνεδριάσεων ο τέως δήμαρχος κι επικεφαλής της παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ Συνεχίζουμε», Παναγιώτης Κατσίβελας.

Θέτοντας το θέμα ρώτησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, πότε θα ξεκινήσουν οι δια ζώσης συνεδριάσεις, από τη στιγμή μάλιστα που επιτρέπεται. Ο κ. Αυρηλιώνης απάντησε ότι δε γνωρίζει εάν θα είναι από την επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση.

Σε παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος του Σώματος, Παναγιώτης Τσαφαράς, ρώτησε τι είναι αυτό που περιμένουν για να ξεκινήσουν οι δια ζώσης συνεδριάσεις, συμπληρώνοντας πως θα μπορούσαν να καταθέσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού οι δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να έχει η Δημοτική Αρχή μία εικόνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την υπ’ αρ. 643 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Α.Π.: 69472/24.09.2021) με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» επιχειρείται η σύνοψη των μέχρι τώρα διευκρινίσεων, καθώς και η επικαιροποίησή τους στη βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων, προκειμένου τα συλλογικά όργανα των Δήμων να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην παρούσα χρονική περίοδο. Ειδικότερα για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων, στην Εγκύκλιο 643 του ΥΠΕΣ αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τα συλλογικά όργανα των Δήμων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Κοινοτήτων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κ.ά.), κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να συγκαλούνται με τους ακόλουθους τρόπους: α) δια ζώσης, β) μέσω τηλεδιάσκεψης, γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς.

Η επιλογή του προσφορότερου κάθε φορά τρόπου σύγκλησης εναπόκειται στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα κάθε μέλους να ασκήσει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του.

Εύλογο είναι ότι ο τρόπος σύγκλησης καθορίζεται με την πρόσκληση την οποία ο πρόεδρος αποστέλλει στα μέλη».

Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4830/2021, «η επιλογή του τρόπου σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου των μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα». Έτσι, αν, για παράδειγμα, σε κάποιο συλλογικό όργανο, που αποτελείται από πάνω από 7 μέλη, ορισμένα μέλη είναι ανεμβολίαστα, η σύγκλησή του αποκλειστικά δια ζώσης καθιστά τη συνεδρίαση μη νόμιμη, καθώς αποκλείει μέλη από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Του Ηλία Γιαννόπουλου