Διατήρηση του «κουρέματος» ακόμα και εάν χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων

Διατήρηση του «κουρέματος» ακόμα και εάν χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ δίνει το άρθρο 87 του Νόμου 4826/2021, που βγήκαν εκτός της ρύθμισης των 120 δόσεων λόγω απλήρωτων δόσεων.

ΑΡΘΡΟ 87 – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ Ν. 4611/2019
Οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και έχουν επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Για παράδειγμα, οφειλέτης που αρχικά χρωστούσε 40.000 ευρώ και μπήκε στη ρύθμιση με κούρεμα χρέους στα 20.000 ευρώ, αν έχει καταβάλει με δόσεις τα 10.000 ευρώ και έπειτα βγήκε εκτός ρύθμισης, δε θα χρωστά το αρχικό ποσό μείον αυτά που πλήρωσε – δηλαδή 30.000 ευρώ – αλλά τα υπόλοιπα 10.000 που έμειναν εκτός ρύθμισης.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ
ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο Ν. 4611/2019: Με το Ν. 4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα σε μη μισθωτούς, προκειμένου να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους, να ζητήσουν τον επανυπολογισμό της κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1/1/2002 έως και 31/12/2016, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31η/12/2018, ήτοι το ποσό των 586,08 ευρώ. Ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός έχει επίπτωση στο ποσό της σύνταξης του μη μισθωτού, γι’ αυτό και του δόθηκε το δικαίωμα να ρυθμίσει την οφειλή του, δίχως επανυπολογισμό.

Με το άρθρο 17 του ν. 4611/2019 προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της και αναβίωση της οφειλής στην κατάσταση που είχε κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν τον τυχόν επανυπολογισμό της, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί εν τω μεταξύ.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: Με το Ν. 4738/2020 (Α’ 207) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ενταχθούν σε σύμβαση αναδιάρθρωσης βάσει του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Κατά το άρθρο 25 του νόμου αυτού, η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση προηγούμενων ρυθμίσεων. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα προκαλέσει προβλήματα στις περιπτώσεις οφειλετών μη μισθωτών, οι οποίοι είχαν αιτηθεί ρύθμιση της οφειλής τους, βάσει του Ν. 4611/2019 που είχαν επιλέξει επανυπολογισμό.

Αν με την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό αναβιώνει η οφειλή στο ύφος που είχε πριν από τον επανυπολογισμό, το ποσό οφειλής με το οποίο ο οφειλέτης θα αιτηθεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι πολύ πιθανό να αποκλίνει σημαντικά από αυτό που τελικά θα ρυθμιστεί, κι αυτό, γιατί η οφειλή στο στάδιο της αίτησης θα ληφθεί υπόψη επανυπολογισμένη (καθώς η σχετική πληροφορία θα αντληθεί αυτοματοποιημένα από αρχείο με επανυπολογισμένες τις οφειλές για όλους όσοι είχαν αιτηθεί επανυπολογισμό), ενώ στο στάδιο της υλοποίησης της ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού η οφειλή θα έχει αναβιώσει όπως ήταν πριν από τον επανυπολογισμό (λόγω απώλειας της ρύθμισης του Ν. 4611/2019, είτε πριν είτε μετά την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό). Τα ανωτέρω προκαλούν προβλήματα σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές, αλλά και στο σύνολο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ» (ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ): Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω ζήτημα και με δεδομένο ότι ο επανυπολογισμός, με βάση τον ν. 4611/2019, προβλέφθηκε ως επιλογή του οφειλέτη και έχει γίνει αποδεκτή από αυτόν η επίπτωση στο ποσό της σύνταξής του, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι οφειλέτες στις παραπάνω περιπτώσεις διατηρούν τον επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης, τόσο για τη ρύθμιση του ν. 4738/2020 και για κάθε άλλη ρύθμιση στο μέλλον όσο και για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής από το Κ.Ε.Α.Ο.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος