Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Επιστροφή στα έδρανα έπειτα από 13 μήνες

Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Επιστροφή στα έδρανα έπειτα από 13 μήνες

Μικτή συνεδρίαση σήμερα δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Επιστροφή στην… «κανονικότητα», μερικώς, για το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, καθώς το Σώμα συγκαλείται στην 33η τακτική συνεδρίαση σήμερα, η οποία, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, θα είναι μικτή, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης!

Μετά 13 μήνες οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να καθίσουν στα έδρανα της αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, να συζητήσουν και αποφασίσουν, με την τελευταία συνεδρίαση με φυσική παρουσία να διεξάγεται (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών) στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, εάν μετρήσαμε σωστά σύμφωνα με στοιχεία αρχείου των συνεδριάσεων.

Τα δε θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Σχ. 220/2021 ΑΟΕ)

2. Εκλογή αντιπροέδρου στην ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

3. Εκλογή αντιπροέδρου στον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας

4. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Τριφυλίας για την συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.35/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη συμπλήρωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας

6. Έγκριση δαπάνης προστίμων για ΚΤΕΟ οχημάτων

7. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή τόκων υπερημερίας

8. Έγκριση Κατάστασης άρδευσης Κοινότητας Αρμενιών Δήμου Τριφυλίας

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων»

10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αστικές Αναπλάσεις ΔΕ Αετού»

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Βελτίωση Αίθουσας Αλ. Παπαδόπουλος»

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων»

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία Αυλώνος»

14. Ανάκληση της υπ.αριθ.96/2021 ΑΔΣ με θέμα: «Έγκριση της αριθ.9/2021 ΑΕΠΖ με θέμα: «Η υπ. αριθ.Οικ.924/329/12-07-2021 εισήγηση Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, λόγω αναδιάταξης κοινόχρηστων χώρων, στους Γαργαλιάνους, του Δήμου Τριφυλίας»

15. Έγκριση δαπάνης για πρόστιμο ΚΤΕΟ απορριμματοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ.2967.

Του Ηλία Γιαννόπουλου