Μεικτή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας την Παρασκευή

Μεικτή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας την Παρασκευή

Σε μεικτή συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την Παρασκευή και ώρα 18.00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Σχ.235-238-254/2021 ΑΟΕ)

2. Έγκριση κανονισμού-έναρξης λειτουργίας ζωαγοράς Κοπανακίου

3. Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή δικτύου έμπροσθεν του Γυμνασίου Λυκείου Φιλιατρών

4. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση ιστού στην περιοχή Πανηγυρίστρα Κυπαρισσίας

5. Παραχώρηση κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου στον Εξωραϊστικό Λαογραφικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου «ΔΗΜΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ» για μεταστέγαση του ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή βελτίωση αίθουσας “Αλ. Παπαδόπουλος”

7. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Του Ηλία Γιαννόπουλου