Ο Δήμος Καλαμάτας θα κατεδαφίσει επικίνδυνα κτισίματα ιδιοκτησίας του

Ο Δήμος Καλαμάτας θα κατεδαφίσει επικίνδυνα κτισίματα ιδιοκτησίας του

Προετοιμασίες πριν συμβούν θλιβερά απρόοπτα

Συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, ακολουθούνται από το Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά στα ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτήρια εντός των διοικητικών ορίων του. Μάλιστα, υπάρχουν οι επιτροπές επικινδύνων που προχωρούν κατά περίπτωση εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.

Παράλληλα, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μελέτη για το έργο «Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και αφορά στην κατεδάφιση και απομάκρυνση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικινδύνων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας που έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα ή έχουν καταστεί τελεσίδικες οι εκθέσεις επικινδύνου.

Τα δε κτήρια που θα κατεδαφιστούν θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

φώτο αρχείου