«Οι τοίχοι που χτίζουμε γύρω μας για να κρατήσουν τη λύπη μακριά, κρατούν απέξω και τη χαρά»

«Οι τοίχοι που χτίζουμε γύρω μας για να κρατήσουν τη λύπη μακριά, κρατούν απέξω και τη χαρά»

Τζιμ Ρον (1930 – 2009, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας)