Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ πρώτην μεταμεσημβρινήν ώραν της προχθές παρά το εργοστάσιον της Ηλεκτρικής Εταιρείας ο 11ετής παις Εμμ. Λεων. Σεκάκος παρέσυρε και ετραυμάτισε δια του οδηγουμένου παρ’ αυτού διτρόχου την προσφυγόπαιδα Άνναν θυγατέρα Νικολ. Εμμανουήλ. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως και ωδηγήθη εις το Αστυνομικόν Τμήμα αποσταλείς χθες εις τον Εισαγγελέα.

-ΔΙ’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών εγνωστοποιήθη εις τας αρχάς, ότι επεκηρύχθη εις ληστήν ο φυγόδικος Χαρ. Λεολένης εκ Λεχαινών της Ηλείας, προσδιωρίσθη δ’ αμοιβή επί μεν τη υποδείξει του μέρους της υποκρύψεως δραχ. 10.000, επί δε τη συλλήψει ή τω φόνω δραχ. 15.000. Το αυτό υπουργείον εγνώρισεν ότι διετάχθη η διαγραφή των κεκηρυγμένων ληστών Χρ. Σκαμνά και Ιωσήφ Κατσιαδάκη.

-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα του Σταθμού Μελιγαλά εις το χωρίον Βελανιδιά του Δήμου Αμφείας εσημειώθη κρούσμα εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδος επί του τριετούς υιού του Αθ. Κατσόγιαννη, ο οποίος απεμονώθη.